Sisältöjulkaisija

angle-left null MTK:n yrittäjyysvaliokunnalta aloite Green Care -hoivapalveluyritysten säädöstaakan keventämiseksi

Uutinen

MTK:n yrittäjyysvaliokunnalta aloite Green Care -hoivapalveluyritysten säädöstaakan keventämiseksi

10.9.2018

Aktiivisesti toimivia ja luontoa hyödyntäviä Green Care -hoivapalveluyrityksiä on jo kaikissa Suomen maakunnissa. Kasvussa olevaa Green Care -yrittäjien eläinavusteista toimintaa tehdään useimmiten maatiloilla, mutta entistä useammin asiakkaiden luona kaupungeissa ja muissa taajamissa. Valitettavasti eläinten kuljetusta koskevat säädökset ja viranomaisohjeet eivät huomioi pienimuotoista eläintenkuljetusta järkevällä tavalla. Sen vuoksi pyydämme maa- ja metsätalousministeriötä selvittämään mahdollisuudet selkeyttää ja keventää hyvinvointipalveluyritysten eläinkuljetuksia koskevaa sääntelyä.

Ratsastusterapia on tunnetuin eläinavusteisen terapian muoto. Hevosten lisäksi eläinavusteisessa toiminnassa ja terapiassa käytetään yleisesti muitakin Green Care -yritysten omistamia tuotanto- sekä koti- ja lemmikkieläimiä. Esimerkiksi koirien, kissojen, kanien, laamojen, vuohien, lampaiden ja kanojen kanssa
tehdään vierailu- ja terapiakäyntejä sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin. Palvelun tuottaja yleensä itse kuljettaa eläimet omalla kuljetuskalustollaan vierailupaikalle.

Eläinten kuljetukset ovat hyvin tarkasti säädellyn viranomaisvalvonnan kohteena. Asiasta säädetään mm. laissa eläinten kuljetuksista ja EU:n eläinkuljetusasetuksessa. Normit ja ohjeet ovat laadittu lähinnä perinteisiä
tuotantoeläinten teuraskuljetuksia silmällä pitäen. Esimerkiksi kuljetusajan pituutta säädeltäessä pitäisi huomioida terapiaeläimen mahdollisuus levätä (vierailupaikan pihalla tai laitumella) päivän aikana sekä mahdollinen päivän rasittavuus. Käsityksemme mukaan hyvinvointipalveluyritysten eläinkuljetusten valvonta on nyt ko. eläinten suojelun tarpeeseen nähden ylimitoitettua ja aiheuttaa sekä viranomaisille että Green Care -yrityksille ylimääräisiä kustannuksia sekä tarpeetonta ajanhukkaa. Ylisäätely hidastaa hyvinvointipalveluyritysten eläinavusteisen toiminnan laajentamista ja palvelujen kustannustehokkuutta.

Pyydämme maa- ja metsätalousministeriötä eläinkuljetuksia valvovana ylimpänä viranomaisena selvittämään mahdollisuudet uudistaa hoiva- ja hyvinvointipalveluyritysten eläinten kuljettamista koskevia sääntöjä
esimerkiksi siten, että

• yksittäisiä terapiaeläimiä kuljetettaessa ei kuljettajalta vaadittaisi erityistä pätevyystodistusta ja eläinkuljettajan lupaa
• jokaisen eri eläinlajin osalta ei kuljettajalta vaadittaisi erillisen kuljettajakoulutuksen suorittamista vaan mahdollinen koulutus voisi olla kaikille lajeille yhteinen
• terapiaeläinten osalta kuljetusvälineiden ennakkotarkastukseen perustuvasta hyväksymismenettelystä luovuttaisiin ja siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn sekä riskiarviointiin perustuviin tarkastuksiin ja
• terapiaeläinten kuljetuksiin liittyvät viranomaismaksut kohtuullistettaisiin siten, että ne eivät estä toiminnan kannattavaa aloittamista tai jatkamista.

MTK:n elinkeinopolitiikka ja yrittäjyysvaliokunta
Puheenjohtaja Leena Erälinna
Sihteeri Marko Mäki-Hakola

Lisätietoja: Marko Mäki-Hakola, puh. 040 502 6810