null MTK mukana KoneAgriassa

Uutinen – Yrittäminen

MTK mukana KoneAgriassa

13.10.2021

MTK osastolla pääset keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa, sekä saat apua jäsenasioihin liittyen, meidät löydät osastolta A208. Tervetuloa keskustelemaan!

KoneAgria 2021 -messujen ohjelma on rakennettu siten, että maa- ja metsätalousammattilaiset löytävät sieltä paljon kannattavuutta ja osaamista vahvistavaa sisältöä ja kollegoiden käytännön kokemuksia.

Esillä ovat muun muassa sukupolvenvaihdos, investoinnit, laidunnus, älykäs peltoviljely eli Smart Farming ja voimakkaasti kaikkeen vaikuttava Euroopan yhteisön yhteinen maatalouspolitiikka CAP. Päivät on teemoitettu, joten vierailun voi ajoittaa itselleen parhaiten sopivaksi. KoneAgria 2021 järjestetään torstaista lauantaihin 14.–16.10.2021 Tampereella.

Ohjelmassa on joka päivä paneelikeskustelu päivän teemasta. Päivittäin tuodaan esille myös maa- ja metsätalousministeriön EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP27) seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallista strategista suunnitelmaa.

To 14.10 teemana - Tulevaisuus: Näkökulmia EU:sta, ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta

Avajaispäivän 14.10. teemana on tulevaisuus. KoneAgrian avaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja avajaisissa puhuvat myös ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila ja ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henri Honkala. Avajaisten yhteydessä jaetaan Suomen Messusäätiön 5 000 euron Agri-Inno -palkinto.

Pe 15.10 teemana: Kotieläimet: hyvinvointi, tautiriskit, laiduntaminen, nurmi ja kotimainen valkuainen

La 16.10 teemana: Viljely: viljan vienti, smart farming ja digitaalisuus, maaseutunuoret, hyvinvointi

 

Metsälehti-lava tarjoaa tietoa metsien omistajille päivittäin

Metsälehti-lavalla saadaan tietoa monipuolisesti metsän omistamiseen liittyvistä asioista ja siitä, miten hoitaa metsää järkevästi. Tietoa on tarjolla uusista vesiensuojelumenetelmistä, metsään.fi-palvelusta, metsäsijoittamisesta, sukupolvenvaihdoksesta, EU:n metsiin liittyvistä ohjeistuksista, metsänhoitoyhdistysten palveluista, hiiliviisaasta metsänhoidosta, kestävästä metsätaloudesta ja PEFC-ryhmäsertifioinnista, puurakentamisesta, kotimaisesta metsäbioenergiasta, kemera-kampanjasta, puukaupasta koronan jälkeen, suometsien käsittelytavoista, lehtojen hoidosta ja talousmetsien luonnonhoidosta.

Päälavan ohjelman löydät tästä

Metsälehti-lavan ohjelman täs

 

Tervetuloa messuille, sekä MTK:n osastolle!aiheet: koneagria2021