null MTK:n kevätvaltuuskunta kokoontui etäyhteyksin

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n kevätvaltuuskunta kokoontui etäyhteyksin

14.4.2021

MTK:n valtuuskunta kokoontui kevätkokoukseensa keskiviikkona 14.4. Valtuuskunta kokousti etäyhteyksin ensimmäistä kertaa järjestön historian aikana.

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sekä järjestäjohtaja Matti Voutilainen
MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sekä järjestäjohtaja Matti Voutilainen

Eerikki Viljanen korosti avauspuheenvuorossaan koronakriisistä elpymistä, tulevia rahoitusratkaisuja, maaseudulle keskeisten lakien saattamista maaliin sekä maaseudulle tärkeiden valokuituyhteyksien rakentamista.

Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Eerikki Viljanen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtaksi valittiin Tero Lahti ja toiseksi varapuhenjohtajaksi Sari Lantta.

Viljanen pahoitteli, että MTK:n järjestö- ja jäsenmaksu-uudistus on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja harmia järjestössä.

- Uudistus on osa tulevaisuuden työtä. Oleellista on nyt, että haemme nyt yhteisiä ratkaisuja ja katsomme tulevaisuuteen, Viljanen sanoi.

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esitteli järjestön vuosikertomuksen viime vuodelta ja totesi järjestön olleen aktiivinen koronavuoden edunvalvonnassaan ja viestinnässään.

Yhdistysten Helmi 2020 -palkinnon voitti MTK-Lokalahti etävierailusta vihannestilalle. Palkinnon vastaanotti yhdistyksen pj. Tiina Ketola. Yhdistys on jo pidempään järjestänyt alakoululaisten maatilakummitoimintaa.

- Koululaistyö on yhdistyksellemme tärkeintä kuluttajatyötä, koska siinä tavoitetaan niin opettajat kuin oppilaat. Koska tilavierailu ei ollut koronan vuoksi mahdollinen, päädyimme tekemään etävierailukonseptin, jossa kerrottiin porkkanan matka ruokapöytään, tutustuttiin 27 vihannekseen ja saivat siemenpussin, Ketola kertoi.
 

Liittokokous koolle ensi vuonna


MTK:n valtuuskunta kutsui koolle 36. liittokokouksen, joka järjestetään 15.-16.6.2022 Porin Isomäki Areenassa. MTK:n tuottaja- ja metsänhoitoyhdistykset lähettävät edustajat kokoukseen, joka määrittelee järjestön toiminnan painopisteet seuraavaan liittokokoukseen asti ja toimii maaseutufoorumina järjestökentälle.

Yhdistykset ja mhy:t valitsevat omat edustajansa liittokokoukseen syksyllä. Nämä edustajat osallistuvat järjestön tulevaisuusasiakirjan valmisteluun. MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikola toivotti järjestäväen tervetulleeksi monipuoliseen ruokamaakuntaan, Satakuntaan ensi vuonna.

Puutarhaverkoston varapuheenjohtajaksi lopukaudeksi valittiin Noora Räsänen eroa pyytäneen Jukka Sariolan tilalle.
 

Turve nousi esille useassa puheenvuorossa


Yleiskeskustelussa nousi esille mm.:

- miten nuoria ja naisia saadaan mukaan järjestön toimintaan ja edunvalvontatyöhön
- kunnallisten eläinlääkintähuollon ympärivuorokautinen toiminnan varmistaminen
- metsästys, hirvi- ja peurakantatavoitteet ja riistaneuvostojen toiminta
- Lapin yhteismetsien suojelupaineet
- Jäämeren radan rakentaminen
- turvetuotannon alasajo ja sen vaikutukset kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuuteen
- vastuullisen metsätalouden tulevaisuus
- MTK:n paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen
- valkoposkihanhet
- biokaasu ja hajautettu energiantuotanto
- metsätilojen siirtyminen rahastojen haltuun
- luottamushenkilöiden saatavuus jatkossa
- strategia ruokaviennin suhteen
- oppilaitosyhteistyö ja
- suojelusosialisointi.

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen kertoi metsien käyttöön kohdistuvista poliittisista haasteista ja kiitti valtuuskuntaa kuluneista vuosista. Hakkarainen on siirtymässä uusiin tehtäviin kesällä.

Puheenjohtaja Juha Marttila korosti yleiskeskustelun vastauspuheenvuorossaan mm., että suojeluala on metsissä kasvanut ja metsien hoidon menetelmät ovat toisia kuin mitä ennen. Suomalainen perhemetsätalous on paras tae, että monimuotoinen metsätalous säilyy. Metsäomaisuuden siirtyminen rahastojen haltuun taas ovat uhka kestävälle metsätaloudellemme.

Marttila nosti esille voimallisen hyökkäyksen kotieläintuotantoa ja myös maataloutta kohtaan. Taustalla vaikuttaa isoja monikansallisia elintarvikejättejä ja muita liiketoimintaintressejä. On hyvä muistaa, että Suomi ja tapamme tuottaa on maailman vastuullisimpia. Kaikki ruokavientimme on kohti parempaa ympäristöä ja ilmastoa.

Turpeen osalta on nyt kaikki kivet käännettävä. Uhkana on koko turvetuotannon alasajo ja sitä kautta haasteet meille tärkeän kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuudelle.

Marttila korosti myös, että luottamushenkilöiden roolia ja järjestöön kiinnittämistä on vahvistettava.

Varsinais-Suomen ely on Marttilan mukaan epäonnistunut valkoposkihanhikysymyksessä. Vaadimme karkotuslupien käsittelyn siirtoa Pohjois-Karjalan elyyn.aiheet: mtk, valtuuskunta, kevätvaltuuskunta

Suositellut artikkelit

1

15.04.2021

MTK:n vuosikertomus 2020

15.04.2021

Näkymätön vihollinen, Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus pisti maailman polvilleen. Kokosimme <a...

MTK-Lokalahti palkittiin Vuoden Helmi -palkinnolla. Palkintoraati arvosti erityisesti MTK-Lokalahden aktiivisuutta järjestää koululaisille tilavierailuja...

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen korosti valtuuskunnan kevätkokouksen avauspuheenvuorossaan, että koronasta selvitään ja kriisin hinta maksetaan työllä ja yrittämisellä. Sitä varten pitää...