null MTK:n keskusliitto muokkaa operatiivista organisaatiotaan vuoden 2022 alussa

Tiedote – Jäsenyys

MTK:n keskusliitto muokkaa operatiivista organisaatiotaan vuoden 2022 alussa

28.9.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n johtokunta on päättänyt keskusliiton operatiivisten toimintojen uudelleenorganisoimisesta vuoden 2022 alussa. Päätöstä on edeltänyt koko henkilökuntaa koskeneet yt-neuvottelut, jotka saatiin päätökseen 15.9.2021. Tätä edelsi aiemmin koko henkilökuntaa osallistanut toiminnallisen kehittämisen vaihe viime keväänä. ”Erityiskiitos on annettava hyvin vuorovaikutteiselle ja hyvässä hengessä sujuneelle kehittämistyölle koko henkilöstön kanssa”, toteaa MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Osana organisaatiouudistusta lopetetaan vajaa kymmenen nykymuotoista työtehtävää, joista mahdollisimman monelle pyritään ensi vaiheessa löytämään työntekijän soveltuvuuteen ja pätevyyteen sopivia työtehtäviä uusista tehtävistä. Tarvittavista uusrekrytoinneista tiedotetaan sen jälkeen, kun irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden tilanne on ratkaistu.

Uudistuksella vastataan organisaation suorituskyvyn parantamiseen strategisten päämäärien mukaiseksi. Organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja toimenkuvia selkeytetään sekä lisätään joustavuutta organisaation sisällä erityisesti vastuualueiden muodostamisella sekä toiminnanjohtajan johtaman operatiivisen johtoryhmän perustamisella.

Neljä uutta vastuualuetta ovat: Jäsenet ja järjestötoiminta, Edunvalvonta, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Konsernipalvelut. Uudistuksessa keskeisessä roolissa on myös myöhemmin määriteltävien organisaation sisäisten asiantuntijaryhmien perustaminen keskeisille, horisontaalisille, substanssialueille. Uudessa organisaatiossa on lisäksi erillinen Johto ja johdon tuki, jonka osana on järjestön Brysselin toimisto. Edunvalvonnan vastuualue jakaantuu kolmeen linjaan: Maatalousyrittäjät, Maaseudun elinvoima ja Metsänomistajat.

”Jäsen on järjestölle ykkönen ja juuri jäsenkunnan tarvitseman edunvalvonnan sekä jäsenpalvelujen hoitamisen tehostamiseksi organisaatiota kehitämme. Samalla tavoitteena on vahvasti myös edelleen vahvistaa ja kehittää MTK:n vetovoimaa työnantajana sekä tarjota motivoituneille työntekijöille kiinnostavia tehtäviä laajan, maataloutta, metsätaloutta ja maaseutuyrittäjyyttä edustavan, jäsenkunnan parhaaksi”, toiminnanjohtaja toteaa.

Liitteet


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The following has evaluated to null or missing:
==> entry.getAssetRenderer().getArticle [in template "46467" at line 235, column 45]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #local docXml = saxReaderUtil.read(en... [in template "46467" in function "getContentField" at line 235, column 9]
	- Reached through: #assign entryImage = ch5.getContentFi... [in template "20116#20152#594631" at line 79, column 25]
----
1<#-- Suositellut artikkelit -->  
2<#--- INIT ---> 
3<#-- Import common variables, functions & macros --> 
4<#import "${templatesPath}/46467" as ch5> 
5<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") /> 
6<#--- OUTPUT ---> 
7 
8<@ch5.emptyListMessage /> 
9<#if entries?has_content> 
10 
11<style> 
12				.Suositellut-artikkelit-otsikko { 
13					font-size: 24px; 
14					font-weight: 600; 
15					line-height: 33px; 
16					padding-bottom: 17px; 
17					margin: 0; 
18
19				 
20 
21 
22				@media (max-width: 1199.98px), (min-width: 1199.98px) { 
23					.fimtkartikkelisuosittelukuvatila { 
24							height: 133.33px; 
25							/*width: 200px;*/ 
26							overflow: hidden; 
27
28
29				@media (max-width: 991.98px) { 
30					.fimtkartikkelisuosittelukuvatila { 
31						max-height: 150px; 
32						width: 100%; 
33
34
35				@media (max-width: 767.98px) { 
36					.fimtkartikkelisuosittelukuvatila { 
37							 
38
39
40				@media (max-width: 575.98px) { 
41					.fimtkartikkelisuosittelukuvatila { 
42 
43
44
45				.fimtkteemaartikkelilistaotsake { 
46					padding: 0; 
47
48 
49				@media(max-width: 991px){ 
50					.fimtkteemaartikkelilistaotsakemuutindex { 
51							box-shadow: 0 2px 0 0 rgba(155,155,155,0.3); 
52
53
54			.fimtkteemaartikkelilistakehys { 
55					margin-left: 40px; margin-right: 76px; 
56
57			@media(max-width: 991px){ 
58				.fimtkteemaartikkelilistakehys { 
59						margin-left: 12px; margin-right: 12px; 
60
61
62			 
63 
64				 
65 
66			</style> 
67 
68 
69 
70 
71	<div class="fimtkteemaartikkelilista fimtkteemaartikkelilistakehys" style=""> 
72		<h2 class="Suositellut-artikkelit-otsikko">Suositellut artikkelit</h2> 
73	</div> 
74	<div class="fimtkteemaartikkelilista fimtkteemaartikkelilistakehys" style=""> 
75		<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaotsakemuut"/> <#--"fimtkteemaartikkelilistaensimmainen" />--> 
76		<#assign fistcontent1 = ""/> <#--"fimtkteemaartikkelilistaotsakeensimmainen" />--> 
77		<#list entries as entry> 
78			<#-- INIT ENTRY --> 
79			<#assign entryImage = ch5.getContentField(entry, "image")?first!""> 
80			<#assign entrySummary = ch5.getSummary(entry, 220)> 
81			<#assign articleType = ch5.getCategoryNames(entry, ch5.articleTypeVocabularyId)?first!"" /> 
82			<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
83			<#assign imageurl = ""> 
84			<#assign imagefileEntryId = ""> 
85			<#if entryImage?has_content> 
86				<#assign entryImageJSON = entryImage?eval> 
87				<#assign imageurl = "/o/adaptive-media/image/${entryImageJSON.fileEntryId}/thumbnail-600x/${entryImageJSON.name}"> 
88				<#assign imagefileEntryId = "${entryImageJSON.fileEntryId}"> 
89			<#else> 
90				<#switch ch5.getStructureName(entry)> 
91					<#case "Blogi"> 
92						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/blog.png"> 
93						<#break>  
94					<#case "Tiedote"> 
95						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tiedote.png"> 
96						<#break> 
97					<#case "Uutinen"> 
98						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Uutinen.png"> 
99						<#break> 
100					<#case "Ajankohtaista"> 
101						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Tapahtuma.png"> 
102						<#break> 
103					<#default> 
104						<#assign imageurl = "/o/mtk-site-theme/css/placeholder-kuvat/Teematon.png"> 
105				</#switch> 
106			</#if> 
107			 
108			 
109 <div class="contain"> 
110	 
111	<@ch5.articleeditlink entry "position: initial; float: right;"/> 
112  <div class="row fimtkteemaartikkelilistayksittainen ${fistcontent} p-0" style="width: 100%;"> 
113   <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-3 col-xl-3 p-0" > 
114    <div class="fimtkartikkelisuosittelukuvatila mb-3 pt-3 d-none d-lg-block" style=""> 
115     <img src="${imageurl}" class="fimtkteemaartikkelilistakuva"> 
116    </div> 
117				 
118   </div> 
119    <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-7 col-xl-7 fimtkteemaartikkelilistaotsake ${fistcontent1}">  
120     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 18px; padding-right: 15px">  
121      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-12 col-xl-12 fimtkteemaartikkelilistaotsikko fimtkteemaartikkelilistaotsakemuutindex"> 
122						<#assign GroupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
123						<#assign mtkpaagroup = GroupLocalService.fetchGroup(entry.groupId) > 
124						<div class="FiMtkFrontIndexListitemrankingvalue d-block d-lg-none " style="transform: translate(-33px, 0); height: 0">${entry?index + 1}</div> 
125						<p class="m-0 d-block d-lg-none" style="font-family: Nunito;	font-size: 14px;	font-weight: 300;	line-height: 18px;">${ch5.getPublishDate(entry)} <@ch5.getarticleauthor entry /></p> 
126							<a href="https://${mtkpaagroup.getPublicLayoutSet().getVirtualHostname()}/-/${assetRenderer.getUrlTitle()}" class="text-dark"> 
127								<h3 style="font-family: "Open Sans";	font-size: 18px;	font-weight: 600;	line-height: 24px;"> 
128								 
129									<#assign title = ch5.getTitle(entry)> 
130									<#if title?length &lt; 75> 
131										${title} 
132									<#else> 
133										${title?substring(0, 74)} ... 
134									</#if> 
135								</h3> 
136							</a> 
137      	<p class="m-0 d-none d-lg-block" style="font-family: Nunito;	font-size: 14px;	font-weight: 300;	line-height: 18px;">${ch5.getPublishDate(entry)} <@ch5.getarticleauthor entry /></p> 
138      </div> 
139      <#--<div class="col-12 col-sm-12 col-md-12	col-lg-5 col-xl-4 fimtkteemaartikkelilistatilasosiaalinenmedia"> 
140      <div style="height: 40px; "></div> 
141       <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-facebook-f fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediafacebook float-right"></a> 
142       <a href="https://twitter.com/home?status=${ch5.getViewURL(entry)}" target="_blank" class="fab fa-twitter fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediatwitter float-right"></a> 
143       <a href="whatsapp://send?text=${ch5.getViewURL(entry)}" data-action="share/whatsapp/share" target="_blank" class="fab fa-whatsapp fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmedia fimtkteemaartikkelilistasosiaalinenmediawhatsapp float-right"></a> 
144      </div>--> 
145     </div> 
146     <div class="row" style="width: 100%; margin: 0; padding-left: 18px"> 
147      <div class="col d-none d-lg-block"> 
148       <p style="font-size: 16px; font-weight: 300; line-height: 18px;">${entrySummary?replace('&lt;[^>]+>','','r')}</p> 
149      </div> 
150     </div> 
151    </div> 
152  </div> 
153 </div>			 
154			 
155			 
156			 
157			<#assign fistcontent = "fimtkteemaartikkelilistaotsakemuut" /> 
158			<#assign fistcontent1 = "" /> 
159			 
160		</#list> 
161	</div> 
162</#if>