null MTK:n keskusliitto muokkaa operatiivista organisaatiotaan vuoden 2022 alussa

Tiedote – Jäsenyys

MTK:n keskusliitto muokkaa operatiivista organisaatiotaan vuoden 2022 alussa

28.9.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n johtokunta on päättänyt keskusliiton operatiivisten toimintojen uudelleenorganisoimisesta vuoden 2022 alussa. Päätöstä on edeltänyt koko henkilökuntaa koskeneet yt-neuvottelut, jotka saatiin päätökseen 15.9.2021. Tätä edelsi aiemmin koko henkilökuntaa osallistanut toiminnallisen kehittämisen vaihe viime keväänä. ”Erityiskiitos on annettava hyvin vuorovaikutteiselle ja hyvässä hengessä sujuneelle kehittämistyölle koko henkilöstön kanssa”, toteaa MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

Osana organisaatiouudistusta lopetetaan vajaa kymmenen nykymuotoista työtehtävää, joista mahdollisimman monelle pyritään ensi vaiheessa löytämään työntekijän soveltuvuuteen ja pätevyyteen sopivia työtehtäviä uusista tehtävistä. Tarvittavista uusrekrytoinneista tiedotetaan sen jälkeen, kun irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden tilanne on ratkaistu.

Uudistuksella vastataan organisaation suorituskyvyn parantamiseen strategisten päämäärien mukaiseksi. Organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja toimenkuvia selkeytetään sekä lisätään joustavuutta organisaation sisällä erityisesti vastuualueiden muodostamisella sekä toiminnanjohtajan johtaman operatiivisen johtoryhmän perustamisella.

Neljä uutta vastuualuetta ovat: Jäsenet ja järjestötoiminta, Edunvalvonta, Viestintä ja vaikuttaminen sekä Konsernipalvelut. Uudistuksessa keskeisessä roolissa on myös myöhemmin määriteltävien organisaation sisäisten asiantuntijaryhmien perustaminen keskeisille, horisontaalisille, substanssialueille. Uudessa organisaatiossa on lisäksi erillinen Johto ja johdon tuki, jonka osana on järjestön Brysselin toimisto. Edunvalvonnan vastuualue jakaantuu kolmeen linjaan: Maatalousyrittäjät, Maaseudun elinvoima ja Metsänomistajat.

”Jäsen on järjestölle ykkönen ja juuri jäsenkunnan tarvitseman edunvalvonnan sekä jäsenpalvelujen hoitamisen tehostamiseksi organisaatiota kehitämme. Samalla tavoitteena on vahvasti myös edelleen vahvistaa ja kehittää MTK:n vetovoimaa työnantajana sekä tarjota motivoituneille työntekijöille kiinnostavia tehtäviä laajan, maataloutta, metsätaloutta ja maaseutuyrittäjyyttä edustavan, jäsenkunnan parhaaksi”, toiminnanjohtaja toteaa.

Liitteet


Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207