Takaisin Päivi Nerg nimitetty MTK:n elinvoimajohtajaksi 

Uutinen – Yrittäminen

Päivi Nerg nimitetty MTK:n elinvoimajohtajaksi 

04.04.2022

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta on nimittänyt MMM, agronomi Päivi Nergin elinvoimajohtajaksi 1.6.2022 lähtien. Nerg siirtyy MTK:hon valtiovarainministeriöstä hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävästä. 

Nerg tulee johtamaan MTK:n uuden organisaation mukaista Maaseudun elinvoima -linjaa, joka kuuluu edunvalvonnan vastuualueelle. Vastuualueen muut linjat ovat Maatalousyrittäjät- ja Metsänomistajat -linja. 

Maaseudun elinvoima -linjan ydintehtävänä on jäsenkuntaa koskevan maaseutu- ja elinkeinopoliittisen sekä omaisuuden suojaan liittyvän edunvalvonnan koordinointi. Linjan vastuulla on laaja kirjo maaseudulle elinvoimaa luovia asioita, kuten talous- ja yhteiskuntapolitiikka sekä kauppa-, työvoima-, vero- ja sosiaalipolitiikka. Linjan vahvaa ydintä ovat lisäksi mm. kestävä kehitys, ympäristö- ja ilmastopolitiikka, luonnon monimuotoisuus, luonnon- ja vesiensuojelu sekä kestävä luonnonvarojen käyttö. Nergin vahvuuksiin lukeutuu vahva ja monipuolinen asiantuntemus linjan ydinalueista sekä pitkä henkilöstöjohtamisen tausta. 

-    Saimme poikkeuksellisen kokeneen tekijän vetämään uuden organisaatiomme monialaista ja tärkeää Maaseudun elinvoima -linjaa. Uskon, että Päivin poikkeuksellisen pitkä ja monipuolinen kokemus yhteiskuntamme eri sektoreilla vahvistaa järjestömme yhteiskunnallista vaikuttamista tavoitteidemme mukaisesti. Uudella tehtävällä haluamme vahvistaa maaseudun elinvoimaa ja parantaa jäseniemme elinkeinojen edellytyksiä kestävästi. MTK:n uuden operatiivisen johtoryhmän jäsenenä Päivin osaamista päästään hyödyntämään koko organisaation tekemisessä ja toiminnan kehittämisessä, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin.

-    Palaan juurilleni!  Pääsen käyttämään koko monipuolisen työurani aikana saadun osaamisen tärkeiden asioiden hyödyksi. Koko Suomen elinvoimaisuus, huoltovarmuus ja kestävä kehitys, mutta ennen kaikkea maaseudulla työskentelevien ihmisten hyvinvointi ja mahdollisuudet tehdä työtänsä, ovat itselleni tärkeitä teemoja, kertoo Nerg. 

Päivi Nerg on ennen MTK:hon siirtymistään työskennellyt mm. valtiovarainministeriössä hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä sekä hallinto- ja kehitysjohtajana, sisäministeriössä kansliapäällikkönä sekä Itä-Suomen yliopistossa projektinjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Kuopion yliopistossa hallintojohtajana ja Atria Oyj:ssa henkilöstö- ja laatujohtajana.

Toivotamme Päivin lämpimästi tervetulleeksi järjestöön ja onnea uuteen tehtävään!

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, puh. 050 5225207
elinvoimajohtaja Päivi Nerg, puh. 040 842 9810Jyrki Wallin

toiminnanjohtaja

+35820 413 2307

+35850 522 5207

aiheet: nimitysuutinen