Takaisin Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1.6. alkaen

Uutinen

Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1.6. alkaen

13.05.2022

Nuoren metsän hoitotuki nousee 1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Myös tuen saannin ehdot lievenevät. Muutosten tavoitteena on kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja sen yhteydessä tehtävään pienpuun keruuseen. Valtioneuvosto päätti asiasta 12.5.2022.

Nuoren metsän hoitotuki nousee 20 eurolla hehtaaria kohden, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuki on tällöin yhteensä 450 euroa hehtaarilta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen.

Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laskee pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousee kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

- Poistumavaatimusten alentaminen tuo lisää kohteita tuen piiriin, mikä on hyvä juttu metsänomistajille. Parinkympin nosto tukitasoon kompensoi nousseita ennakkoraivauksen työkustannuksia, iloitsee Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Takalo.

Metsänomistajan kannattaa nyt hyödyntää tukea kohteilla, joiden hoito on päässyt unohtumaan, sillä energiapuulle riittää kysyntää. Vaihtoehtoja on useita: kokopuun korjuu, karsittu ranka tai yhdistelmäkorjuu, jossa otetaan talteen myös kuitupuuta. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen auttaa valitsemaan oikean hakkuutavan. Hiljattain julkaistun harvennusten korjuujälkiselvityksen pohjalta on selvää, että suunnitteluun ja valvontaan on panostettava.

- Metsänomistajan kannattaa muistaa myös, että hyvässä puukaupassa myyjä saa kemera-tuen itselleen. Ostaja sitten hinnoittelee leimikon tukia miettimättä. Jos tukea käytetään ostajan korjuukulujen kattamiseen, hintariski siirtyy metsänomistajalle, Takalo muistuttaa.

 aiheet: kemera