null Nuoret ilmastotöissä Kangasniemellä

Uutinen – Metsäpolitiikka

Nuoret ilmastotöissä Kangasniemellä

1.6.2020

4H:n Taimitekoja tehdään tänä alkukesänä mm. metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen alueella.

Neljä juuri yläasteen päättänyt 4H -nuorta pääsivät kesätöihin istuttamaan kuusen taimia entiselle maatalousmaalle Makkolassa. Kuusen taimia on 3900 kappaletta ja maa on ennen istutusta muokattu kaivinkoneella eli laikkumätästetty. Nuorten työpaikka varmistui, kun Nuoret ilmastotöissä -hanke rantautui Kangasniemelle.

Nuorille taimen istutus on uusi kokemus. Aktiivinen 4H nuori Selma Savolainen on ollut aiemminkin kesätöissä, mutta ei metsähommissa. Tunnin työrupeaman jälkeen hän totesi, että simppeli homma, pitää tehdä rauhallisesti, jotta jaksaa koko päivän.

Anniina Mikkonen oli tyytyväinen, että sai jotain kesätyötä, kun Koronan takia luvattu kesätyöpaikka meni sivu suun. Leevi Tiihonen ja Matias Rainio pitivät peltoon istuttamista helppona ja yksinkertaisena. Leevi totesi, että on myös lämpöistä hommaa, kun urakalla tehdään.

Metsänhoitoyhdistyksen harjoittelija Henri Häkkinen opasti nuoria ja neuvoi kädestä pitäen, kuinka taimi istutetaan. Henri toimii samalla nuorten työnjohtajana.

Nuoret ilmastotöissä yhteistyökumppanit ovat Best-Caravan, Metsämiesten säätiö, MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki ja Luke.

Hiilidioksidipäästöjä kompensoiva yritys maksaa 2,5 euroa/taimi. Tämä kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H:n toimintaan tarvitaan. Metsänhoitoyhdistykseltä tilataan istutusalueen valmistelut kuten heinikon/vesakon raivaus sekä maanmuokkaus ja oikeanlaisten taimien tilaaminen.

Aura Heikura

Taustaa:

Nuoret ilmastotöissä -hankkeessa on tavoitteena istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Nuoret ilmastotöissä -hanke jatkuu Taimiteko -toimintana, mikä on osa Suomen 4H-järjestön strategiaa. Taimitekojen tavoitteena on työllistää suomalaisia nuoria sekä lisätä Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla taimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä.

Yritykset voivat kompensoida aiheuttamiaan hiilidioksidipäästöjä Taimiteon kautta. Best-Caravan Oy:n yrittäjä Lasse Sorvari halusi kompensoida myymiensä matkailuautojen päästöt vuonna 2019. Yritys teetti Luonnonvarakeskuksella tarkat hiilidioksidilaskelmat, joilla arvioitiin kuinka monta hehtaaria uutta metsää tulisi istuttaa vuosittain, jotta päästöt kompensoitaisiin.

Hiilikompensaatio tarkoittaa toimintaa, jossa aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään toisaalla, mm. hiilinieluja luomalla. Perusajatuksena, että organisaatio tai yhteisö on jo omalla toiminnallaan yrittänyt vähentää päästöjään mahdollisimman paljon, ja jäljelle jäävät päästöt hyvitetään kompensaatiolla. Usein tällaiset kohteet tarjoavat alhaisilla kustannuksilla suurta hyötysuhdetta ja ovat kestäviä ratkaisuja. Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen.aiheet: ilmastonmuutos, taimiteko