null Nuoret tekemässä metsäalan tulevaisuutta

Uutinen

Nuoret tekemässä metsäalan tulevaisuutta

17.8.2021

Nuorten metsäneuvosto esitteli maa- ja metsätalousministerille ajatuksia kansallisen metsästrategian kehittämiseksi.

Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma kokosi yhteen kolmekymmentä nuorta, jotka pääsivät kertomaan mielipiteensä Suomen metsäpolitiikasta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Virtuaalitapahtuma järjestettiin toukokuussa 2021. Nuoret painottivat, että kaikki kestävyys – sekä ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen että taloudellinen – on arvokasta, eikä minkään merkitystä niistä saa unohtaa.

Nuoret valmistelivat tapahtumassa kommenttipuheenvuorot viidestä Suomen Kansallista metsästrategiaa toteuttavasta hankkeesta. Hankkeiden aiheina olivat muun muassa ilmastokestävä metsätalous, luontoon perustuvat elinkeinot, metsätalouden resurssitehokkuus, luonnon monimuotoisuus sekä metsiin liittyvä vuorovaikutus ja viestintä. Nuorten puheenvuoroissa esittämät mielipiteet huomioidaan maa- ja metsätalousministeriössä strategiaa ja sen toimeenpanoa kehitettäessä.

Nuoret vaativat kommenttipuheenvuoroissaan päättäjiltä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos otetaan huomioon kaikissa metsänhoitotoimissa.

“Toivomme, että tulevaisuudessa Suomi olisi maailman metsäisimpiä maita. Ei ainoastaan pinta-alan, vaan myös metsäluonnon rikkauden ja monimuotoisuuden kannalta”, nuoret kirjoittavat kommenttipuheenvuorossaan.

Nuoret painottivat puheenvuoroissaan, että kaikki kestävyys on arvokasta, eikä mitään kestävyyden osa-aluetta saa unohtaa. Osallistujat toivoivat, että metsäalan työpaikat ja metsänomistajien toimeentulo vahvistuvat tulevaisuudessa.

“Sosiaalisessa kestävyydessä tulee huomioida metsätalouden tarjoamien työpaikkojen sekä elinkeinojen säilyminen. Oikeanlainen ja oikea-aikainen metsänhoito edistää kestävää metsänhoitoa monialaisesti”, nuorten kommenttipuheenvuoroissa todetaan.

Tapahtumassa mukana nuoria 14 eri maakunnasta

Suomen nykyisessä Kansallisessa metsästrategiassa nuorten osallistumista metsiä koskevaan päätöksentekoon halutaan vahvistaa.

“Nuorille suunnattua metsäviestintää tulee lisätä. Viestinnässä tulee huomioida vähemmistöt ja muut erityisryhmät, ja heille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa. Toivomme viestintästrategian muuttuvan konkreettisiksi teoiksi”, vaativat nuoret kommenttipuheenvuoroissaan.

Nuorten metsäneuvoston osallistujajoukko oli monipuolinen, sillä tavoitteena oli kuulla erilaisia mielipiteitä. Osallistujat olivat iältään 14–28-vuotiaita ja he tulivat yhteensä 14:sta eri maakunnasta. Osallistujia haettiin avoimella haulla. Hakemuksia saatiin yhteensä 88, mikä osoittaa, että metsät kiinnostavat nuoria.

Miltei kolmannes osallistujista oli nykyisiä tai tulevia metsänomistajia ja monen osallistujan nykyinen tai tuleva työ oli metsäalalla. Joukossa oli myös osallistujia, joilla ei ollut aiempaa kokemusta metsäasioista.

Pirkanmaalta Nuorten metsäneuvostoon osallistui 17-vuotias Nuutti Kujansuu Nokialta. ”Nuorten metsäneuvosto oli minulle selkeä väylä vaikuttaa Suomen metsien käyttöön. Asun maaseudulla ja metsä on minulle tärkeä muun muassa partioharrastuksen kautta. Pidän tärkeänä, että metsiä katsotaan monipuolisesti, unohtamatta taloutta, luontoa tai ihmistä. Parasta tapahtumassa oli, että nuoret saivat mielipiteensä kuuluviin suoraan ministerille ja ministeriölle. Tapahtuma antoi itselleni kokemusta metsäpolitiikasta ja vaikuttamisesta, jota voin hyödyntää jatkossa,” kertoo Nuutti.

Nuorten metsäneuvoston järjestivät yhteistyössä Suomen Partiolaiset ja Suomen 4H-liitto osana Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa -hanketta, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Teksti: Mikko Jalo ja Sampo Juhajoki, 4h