Takaisin Uusi yhteistyöverkosto Pohjoismaiden maaseutunuorille

Tiedote – Maaseutunuoret

Uusi yhteistyöverkosto Pohjoismaiden maaseutunuorille

14.04.2020

Pohjoismaiden maaseutunuoret perustivat Nordic Young Farmers Association (NYFA) -yhteistyöverkoston. Uusi yhteistyöverkosto perustettiin, jotta maaseutunuorten ääni saataisiin paremmin kuuluviin. Verkoston tavoitteena on vahvistaa yhteydenpitoa maaseutunuorten ja heidän järjestöjensä välillä. NYFA:ssa ovat edustettuina maaseudun nuoret ja nuoret viljelijät Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. 

Pohjoismaiden maaseutunuoria tammikuussa 2020 Helsingissä. Kuva: MTK:n kuva-arkisto
Pohjoismaiden maaseutunuoria tammikuussa 2020 Helsingissä. Kuva: MTK:n kuva-arkisto

Perustamiskokous pidettiin tammikuussa 2020. NYFA toimii jäsentensä yhteydenpitokanavana, jotta maaseutunuoret voisivat paremmin tunnistaa ja käsitellä niitä asioita ja ongelmia, joita maaseutunuoret kotimaassaan kohtaavat. NYFA:n ansiosta viiden Pohjoismaan nuoret voivat nyt kommunikoida ulospäin yhteisellä äänellä.

-  Me kohtaamme monia samankaltaisia asioita ja ilmiöitä eri Pohjoismaissa, ja yhdessä meidän on helpompi käsitellä niitä, sanoo tanskalaisen LandboUngdomin puheenjohtaja Thorbjørn Koefoed. 

-  Seuraavan vuoden aikana tulemme keskittymään maatalousalalla olevien nuorten työturvallisuuteen ja terveyteen.

-  Pohjoismaiden nuorten välinen yhteistyö on tärkeää, koska siten saamme äänemme paremmin kuuluville ja voimme ottaa kantaa siihen, miten maataloutta tullaan jatkossa harjoittamaan, kertoo MTK:n maaseutunuorten kansainvälisyysvastaava Ville Koivuniemi.

NYFA:n puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden välillä vuoden jaksoissa. Tänä vuonna puheenjohtajana toimii maaseutunuorten järjestö LandboUngdom Tanskasta.

Jatkossa NYFA järjestää kaksi kokousta vuosittain. Ensimmäinen on verkoston jäsenten sisäinen kokous. Toinen kokous toteutetaan NBC:n (pohjoismaisten viljelijöiden järjestö) kokouksen yhteydessä, jossa NYFA tuo esille pohjoismaisten nuorten yhteiset kysymykset ja näkemykset.  

NYFA:n perustivat LandboUngdom (Tanska), Norges bygdeungdomslag (Norja), Lantbrukarnas riksförbund (Ruotsi), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (Suomi), Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK (Suomi) and Samtök ungra bænda (Islanti).

Lisätietoja:
maaseutunuorten kansainvälisyysvastaava, Ville Koivuniemi, MTK, 050 362 0127, vk.koivuniemi@gmail.com
maaseutunuorten asiamies Tiia Kuusela, MTK, 040 532 9636, tiia.kuusela@mtk.fi Suositellut artikkelit

MTK:n ja SLC:n maaseutunuoret kävivät esittämässä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle huolensa nykyisistä kannusteista sukupolvenvaihdoksiin. Nuoret esittivät ministerille myös huolensa epävarmuuden...

MTK:n ja SLC:n tuottajajärjestöjen edustajista koostuva raati valitsi Suomen nuori maatalousmestari 2020 -kilpailun voittajaksi Samuel Jussilan Janakkalasta. Raadin mielestä siemenviljelyä harjoittava Samuel Jussila...

Maaseutunuorten perinteiset joulutulet tervehtivät joulun matkailijoita ja kiittävät kuluttajaa perjantaina 20.12.2019. Alkuillan aikana Maaseutunuorten joulutulet syttyvät yli 80 paikkakunnalla. Joulutulilla...

Jersey-rotuinen Orawa ja Holstein-rotuinen Okadi -lehmä saapuvat tänään kello 11-13 näytille Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksen edustalle, Yliopistonkatu 3. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n...