Takaisin Puumarkkinakatsaus: Harvennuspuukauppaa ei kannata halpuuttaa

Artikkeli – Puumarkkinat

Puumarkkinakatsaus: Harvennuspuukauppaa ei kannata halpuuttaa

07.02.2023

Puumarkkinatilanne kuumenee. Metsäyhtiöt ovat osoittaneet olevansa valmiita kilpailemaan puusta nousevilla hinnoilla.

Harvennuksien kilpailuttamisella saavutetaan parempi hinta ja laatu puumarkkinoilla

Puumarkkinatilanne kuumenee. Metsäyhtiöt ovat osoittaneet olevansa valmiita kilpailemaan puusta nousevilla hinnoilla. Metsäyhtiöiden puustamaksukyky onkin kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Kolmen suurimman metsäyhtiön viime vuoden tulokset tulevat ylittämään historialliset 5 miljardia euroa. Puumarkkinoiden hinnan kehittymiseen ei voida olla tyytyväisiä, sillä tuottajahintojen nousu on ollut vaisua verrattuna metsäyhtiöiden tuloskehitykseen. 

Reiluuttaminen ei ole ollut todellisuutta metsäsektorilla. Reiluuttamisella taistellaan hyvän metsänhoidon puolesta halpuuttamista vastaan. Reiluuttamista toteutetaan käytännössä puukaupan kilpailuttamisella ja korjuulaadun valvonnalla. Metsänhoitoyhdistyksissä nämä ovat puukauppapalveluiden ykkösasioita metsänomistajan etujen ajamiseksi. Nyt olisi kysyntää harvennuspuulle, joten toimitaan kaikki reilun puumarkkinapelin säännöillä.

Puustamaksukyvystä puustamaksuhaluun

Puustamaksukyky tarkoittaa metsäteollisuuden kykyä maksaa metsänomistajalle puusta. Puustamaksuhalu taas tarkoittaa metsäteollisuuden halua maksaa metsänomistajalle puusta. Halukkuus on ollut selvässä kasvussa, sillä puun hinta on noussut vuoden sisällä 10–30 % puutavaralajista riippuen. Sen sijaan pitkällä aikavälillä maksuhalukkuus on romahtanut. Tätä voidaan tarkastella katsomalla puun reaalista hintakehitystä, jossa yleinen hintojen nousu otetaan huomioon. Puun hintakehitys on näin laskien romahtanut pitkällä aikavälillä (35 vuotta). Erityisesti havukuidun ja koivutukin hintakehitys on huolestuttava. Esimerkiksi mäntykuidusta maksettiin yli 10 € (nykyinen hinta n.22 €/m3) tämänhetkistä hintatasoa enemmän ja koivutukista lähes 30 € enemmän (nykyinen hinta n.50€/m3). 

Puun halpuuttaminen on ollut metsäyhtiöille kannattavaa, mutta metsänhoidolle se on ollut myrkkyä. Metsänhoidon taso onkin laskenut. Tämä näkyy taimikonhoitomäärien tippumisena sekä nuoren metsän kunnostustarpeen ja ensiharvennusrästien kasvamisena. Lisäksi viime aikoina on kantautunut huolestuttavia mittaustuloksia liian voimakkaista ensiharvennuksien toteuttamisista. Puun halpa hinta on toisaalta vähentänyt kiinnostusta investoida metsänhoitoon ja toisaalta mahdollisesti osatekijänä heikentänyt korjuun laatua. Halpuuttaminen on kääntynyt metsäteollisuutta itseään vastaan. 

Harvennushakkuiden kilpailutus ja korjuun valvonta ratkaisevaa

Metsänhoitoyhdistyksen kautta kilpailutetut puukaupat sisältävät riippumattoman kolmannen osapuolen toteuttaman korjuun valvonnan. Itsessään puukaupan kilpailutuksella saadaan puumarkkinoilta reiluin tarjous puun ostajilta. Se ei vielä takaa puunkorjuun reiluutta metsän tulevan kehityksen kannalta. Toteuttamalla puukaupan kilpailutus Metsänhoitoyhdistyksen kautta saadaan puukaupan toteuttamiselle kilpailutuksen lisäksi korjuun valvonta, joka takaa hyvän metsänhoidon suosituksen mukaisen hakkuun ja puun korjuun sekä metsänomistajan oikeusturvan mukaisen edunvalvonnan. Mikäli puun korjuu ei toteudu sovitusti, voidaan aloittaa edunvalvonnan juridiset toimet. Tämä koko puukaupan prosessi Metsänhoitoyhdistyksen välityksellä takaa metsänomistajalle helpoimman ja turvallisimman lopputuloksen.   
   
Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat
 


aiheet: puumarkkinakatsaus