null Puumarkkinakatsaus: Puukauppamäärät kasvussa kysynnän vetämänä

Artikkeli – Puumarkkinat

Puumarkkinakatsaus: Puukauppamäärät kasvussa kysynnän vetämänä

4.5.2021

Puun kysyntä on vahvaa kaikilla puutavaralajeilla tällä hetkellä. Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja hintaodotukset ovat olleet kyselyiden mukaan nousussa. Puukauppamäärä onkin noussut huomattavasti viimeisimpien viikkojen aikana. Puun hinnat niin ikään ovat olleet nousussa. Puukaupassa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistysten apua ja näin näyttää myös tapahtuvan sillä puukaupallisten palveluiden suosio on ollut kasvussa.

Metsäteollisuuden puustamaksukyky on parantunut lopputuotteiden hintojen nousun myötä. Suuret metsäteollisuusyritykset tekivät alkuvuodesta roiman tulosparannuksen lopputuotteiden hintojen nousun ja kasvaneen kysynnän siivittämänä. Sahatavaramarkkinoille Eurooppaan on iskenyt Amerikan huuma. Kaikkien muidenkin lopputuotteiden hinnat, lukuun ottamatta paperia, ovat parantuneet huomattavasti. Paperiteollisuuden kapasiteettia tullaan pienentämään koko Euroopassa ja Suomessa viimeisin päätös koskee Veitsiluodon sulkemista. Vaikka tehtaan alasajo ei Stora Enson ilmoituksen mukaan vaikuttaisi kotimaiseen puunhankintaan pidemmällä aikavälillä, vaikuttaa se lyhyellä aikavälillä merkittävästi puukauppaan ja puun virtoihin.

 

 

Tarjonta kasvaa hinnan noustessa

 

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja puunhintaodotukset ovat kasvaneet MTK:n kevään Metsätutka -kyselyn mukaan. Vastausten perusteella reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana. Puolet metsänomistajista arvioi tukkipuun hinnan nousevan ja kolmasosa hinnan säilyvän ennallaan. Kuitupuun osalta hintaodotukset ovat maltillisemmat, nousua ennusti reilu kolmannes vastanneista. Myös energiapuun hintaodotukset ovat myös kasvaneet huomattavasti, sillä lähes puolet odottaa hinnan nousevan kuluvan vuoden aikana. Hinnan nousua odottaa huomattavasti suurempi osa metsänomistajista kuin vuosi sitten.

 

Puun hinnan noustessa tarjontakin yleensä kasvaa. Toisaalta aina ei käy näin. Markkinoilla voi olla odotuksia vielä korkeammasta puun hintatasosta, jolloin puukauppa voi jumiintua. Puukauppa oli kasvussa alkuvuodesta, mutta hiipui maaliskuusta lähtien aina pääsiäisviikoille asti. Nyt puukauppa on vauhdittunut taas alkuvuoden myyntimääriin. Puun hinnan nousu on tukenut kauppaa. Nousua on kertynyt vuodenvaihteesta 4-7%, joka tarkoittaa keskimäärin neljää euroa havutukeille ja euroa kuitupuille. Toisaalta lopputuotteilla on nähty paljon hurjempia hintojen nousuja samaan aikaan. Esimerkiksi havusellun hinta on noussut 30% ja viimeisimmät hintatiedot Euroopan sahatavaramarkkinoilta ovat näyttäneet jopa 40% nousua vuoden vaihteesta sahatavarakuutiolle.   

 

Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisten palveluiden suosio kasvanut

 

Metsänomistajan puukaupallisten palveluiden suosio on kasvanut viimeisimmän Metsätutka-kyselyn mukaan. Kun edellisenä vuonna noin puolet vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin tänä keväänä erilaisia tarpeita liittyen puukaupallisiin palveluihin oli ollut kahdella kolmanneksella metsänomistajista. Edellisvuoteen verrattuna alkuvuonna puukauppaa tehneiden määrä on kasvanut eniten suurempien metsätilojen omistajien joukossa.  

 

Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluun kuuluu leimikon suunnittelu, kilpailutus, tarjousten vertailu sekä korjuun valvonta. Puukaupan tarjousten vertailu toteutetaan puun katkontatietokannan, hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.

 

 

 

 

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat


Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+35844 373 9377