Takaisin Puun hinnan puolustaminen on tärkeää edunvalvontatyötä

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Puun hinnan puolustaminen on tärkeää edunvalvontatyötä

28.01.2022

Metsänomistajan puukaupallisten palveluiden suosio on kasvanut tasaisesti, eikä suotta. Se on tapa pitkällä tähtäimellä pitää kiinni puumarkkinoiden toimivuudesta. Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa puukaupan kokonaisuudelle parhaat kilpailutetut ehdot ja puun hinnan tietyllä markkinahetkellä.

Puun ostajat taas pyrkivät ostamaan puun niin alhaisella hinnalla ja heikoilla ehdoilla kuin mahdollista, mikäli markkinat antavat siihen mahdollisuuden. Puukaupan kilpailutus ja siihen kytkeytynyt edunvalvonta metsänhoitoyhdistyksen kautta pitää markkinalähtöistä oikeudenmukaista kilpailua käynnissä. Toisaalta puumarkkinoiden ylitarjonnasta metsänomistajien pitää ottaa myös ohjattua vastuuta.

Edeltävä vuosi näyttäytyi puumarkkinoiden osalta sekä hyvässä että pahassa. Keväällä puumarkkinoilla oli alitarjontaa kovan kysynnän myötä, jolloin puun hinnat nousivat kesää kohti reippaasti. Kesän loppua kohti tilanne kääntyi päinvastoin ja hinnat lähtivät laskuun. Odotuksia oli, että puun kysyntä olisi jatkunut syksyn myötä vilkkaana, mutta puun kysyntä kuitenkin laimeni ja puuta oli ostettuna valmiiksi pystyvarastoon riittävästi. Silloin lisäpuun myyminen markkinoille tiputtaa väistämättä hintatasoa.

Vaikka puun hinnan nousu kevätkesällä tuntuikin pitkästä aikaa reippaalta, sen suhteellinen osuus lopputuotteiden hinnan noususta jäi hyvin alhaiseksi. Sahatavaramarkkinoilla nähtiin kesän kuluessa hintojen tuplaantuminen ja sahatavaran hinnat ovat edelleen huomattavasti keskimääräistä korkeammalla. Myös kysyntänäkymät ovat säilyneet korkealla. Siitä huolimatta palkinnoksi metsänomistajat saivat reaalisesti negatiivisen puun hinnan laskun vuoden aikana. Myös kartongin ja paperin hinnat ovat olleet huomattavassa nousussa loppuvuotta kohden sellun hinnan ollessa korkealla tasolla, mutta niiden vaikutus kuitupuun hintaan on ollut jopa negatiivinen. Metsäyhtiöt ja sahat ovat toinen toisensa perään ilmoittaneet suurista voitoista. Ne onkin tehty korkean lopputuotehinnan ja edullisen puun turvin.

Suomen puumarkkinat ovat ennustettavat ja vakaat, vaikka vaihtelua lyhyellä tähtäimellä voidaankin nähdä. Monissa Euroopan maissa puun hinnat ovat jatkaneet nousua loppuvuodesta metsäteollisuuden lopputuotteiden ja sahatavaran hintojen johdattamana kohti reilumpaa tuottajahinnoittelua. Suomessa puun hintataso ja lopputuotteiden hinnat ovat kuitenkin tässä markkinatilanteessa täysin erkaantuneet. Metsäteollisuuden lopputuotteiden kysynnän ennakoidaan jatkavan edelleen hyvällä tasolla. Tämä mahdollistaa metsäalalle lisää investointeja ja puun käytön lisäystä. Toisaalta markkinoilla olisi nyt enemmänkin tarvetta puun käytön kilpailusta, jolloin puun korkeamman hintatason kehittymisellekin olisi mahdollisuudet. Nykyisellään kilpailua ja edunvalvontaa pitää käytännössä yllä vain metsänhoitoyhdistysten kautta kilpailutetut puukaupat.


Kalle Karttunen

tutkimuspäällikkö

+358 44 373 9377

aiheet: puumarkkinat