Takaisin Kysely maataloustuottajille tilojen toiminnasta ja arjesta vuoden 2020 poikkeustilan aikana

Uutinen – Ei tuotantosuuntaa

Kysely maataloustuottajille tilojen toiminnasta ja arjesta vuoden 2020 poikkeustilan aikana

30.04.2020

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä ihmisiin ympäri maailmaa. Pandemia vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja toimintaan yhteiskunnan kaikilla aloilla. Poikkeukselliset olot tuntuvat erilaisina kieltoina ja rajoituksina niin työelämässä kuin ihmisten arjessa ja lähipiirissä. Suomessa valmiuslain käyttöönotto ja sen myötä toimeenpannut liikkumisen rajoitukset aiheuttavat huomattavia muutoksia mm. ravitsemusalaan ja työvoiman liikkumiseen. Miten tämä kaikki vaikuttaa maataloustuottajien elinkeinon harjoittamiseen? Miten tilanne koetaan maataloustuottajien keskuudessa?

Maatalousmueso Sarka
Maatalousmueso Sarka

Suomen maatalousmuseo Sarka on Loimaalla sijaitseva maatalousalan valtakunnallinen vastuumuseo. Kulttuuriperintötyössään museo tallentaa myös maatalouden ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia. Sarka kokee tärkeäksi tallentaa koronakriisin vaikutuksia ja tallentaa tämän poikkeuksellisen kevään tapahtumia ja tunnelmia. Tätä varten olemme laatineet oheisen kyselyn, johon toivomme teidän vastaavan. Vastaamiseen kuluu noin 20 minuuttia. Pääsette kyselyyn tästä linkistä: https://www.kyselynetti.com/s/maataloustuottajat

Toivomme vastauksianne 18.5. mennessä. Vastaukset käsitellään siten, että henkilötiedot suojataan. Kaikki vastaukset tallennetaan taustatietoineen Suomen maatalousmuseo Sarkan arkistoon. Aineisto on tutkijoiden käytettävissä Saran arkistossa museon käyttösääntöjen mukaisesti. Saralla on oikeus käyttää aineistoa omissa julkaisuissaan ja muussa toiminnassaan vastaajien anonymiteetti säilyttäen.

Voitte halutessanne liittää vastauksiinne ajankohtaisia valokuvia oheistietoineen. Näitä ovat mm. kuvausaika ja -paikka, kuvaaja, kuvassa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden nimet. Kuvatiedostot tallennetaan Suomen maatalousmuseo Sarkaan. Suomen maatalousmuseolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia näyttely-, julkaisu- ja tiedotustoiminnassaan, julkaista kuvat Finna -hakuportaalissa sekä saattaa kuvia mm. muiden museoiden käyttöön arkiston käyttösääntöjen mukaisesti.  

Kiitos teille jo etukäteen!

Terveisin
Juha Hirvilammi
Kokoelmapäällikkö
Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätietoja: kokoelmapäällikkö Juha Hirvilammi, juha.hirvilammi@sarka.fiTiina Perho

johdon erityisavustaja

johtoryhmän ja johtokunnan sihteeri

+358 20 413 2334

+358 50 074 1532

aiheet: korona, sarka, kysely