null Susanna Aro Osaamisen ennakointifoorumin ryhmän puheenjohtajaksi

Uutinen

Susanna Aro Osaamisen ennakointifoorumin ryhmän puheenjohtajaksi

10.5.2021

Osaamisen ennakointifoorumin luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö -ennakointiryhmän puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021- 2024 on nimetty MTK:n koulutusjohtaja Susanna Aro. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntiryhmä.


Ennakointiryhmien tehtävät tukevat koko Osaamisen ennakointifoorumin tavoitteita:

  1. Osallistua osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin sekä ennakointitiedon tuottamiseen (laadullinen ja määrällinen ennakointi) Opetushallituksen laatiman ennakointisuunnitelman mukaisesti.
  2. Analysoida tuotetun ennakointitiedon perusteella työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita.
  3. Tehdä ennakointitulosten pohjalta asianmukaisille tahoille aloitteita, suosituksia ja ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi eri koulutusasteilla sekä seurata niiden etenemistä.
  4. Edistää ennakointitiedon hyödyntämistä ja tehdä Opetushallituksen tuella Osaamisen ennakointifoorumia tunnetuksi sekä viestiä sen tuottamista ennakointituloksista.

–  Osaamisen ennakointiryhmän kokoa on kasvatettu edelliseltä kaudelta. Mukana on nyt kattava ja osaava joukko biotalouden osaamisen parissa toimivia huippuosaajia. Tätä ryhmän toimintaa on ilo lähteä vetämään, kommentoi Susanna Aro uuden ryhmän kokoonpanoa.Susanna Aro

koulutusjohtaja

koulutuspolitiikka - perusopetus, toinen aste, korkea-aste, tutkimus- ja tiedepolitiikka, YES ry - yrittäjyyskasvatus, luonnonvara-alan koulutuksen verkostoyhteistyö

+35820 413 2570

+35840 735 2138