null Tanskan ja Suomen lähestymistavat ilmastonmuutokseen esillä Brysselissä

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

Tanskan ja Suomen lähestymistavat ilmastonmuutokseen esillä Brysselissä

27.11.2019

Tanskan Danish Agricultural & Food Council (DAFC) ja MTK:n yhteisessä ilmastoseminaarissa keskusteltiin maa- ja metsätalouden mahdollisuuksista ja ratkaisuista ilmastonmuutoskysymyksiin. 20.11. EU-parlamentissa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa esiteltiin myös MTK:n ja DAFC:n ilmastostrategiat ja kuultiin suomalaisen viljelijän näkemys ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tilaisuutta isännöivät MEP Nils Torvalds Suomesta ja MEP Asger Christensen Tanskasta.

Tanskan ja Suomen suunnittelemat toimenpiteet ja lähestymistavat ilmastonmuutoskysymykseen eroavat hieman toisistaan. Tanskalaiset keskittyvät viljelyn vähentämiseen turvemailla, ja Suomessa keskitytään hiilen sidonnan optimointiin.

DAFC:n ilmastojohtaja Niels Peter Nørring esitteli tanskalaisten ilmasto-ohjelman. Tanska pyrkii olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja samalla lisäämään ruoantuotantoaan. 20 prosenttia Tanskan kokonaispäästöistä on peräisin maataloudesta.

Päästäkseen tavoitteisiinsa Tanska aikoo luopua osasta turvemaiden maatalouskäytöstä, sekä vähentää naudanlihan ja maidontuotannon päästöjä tehokkaamman valkuaisruokinnan, ja paremman lannan ja kaasujen (erityisesti metaanin) talteenoton ja hyödyntämisen avulla. Tavoitteena on puolittaa maatalouden päästöt ja tehdä päästövähennyksiin suuntautuvasta teknologiasta vientituote.

MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola esitteli MTK:n ilmasto-ohjelman, jonka keskiössä ovat tehokas hiilen sidonta, päästöjen vähentäminen, uusiutuvan energian käyttö ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Tehokkaampi hiilen sidonta saavutetaan aktiivisella, kestävällä, ja tieteeseen perustuvalla metsän-, ja maaperän hoidolla. Päästöjä vähennetään paremmalla maankäytöllä, kuten kattavalla kasvipeitteisyydellä ja vähennetyllä maanmuokkaamisella erityisesti turvemailla. Uusiutuvien energialähteiden tehokkaampi hyödyntäminen on myös tärkeä osa ilmastostrategiaa. Biodiversiteetti on ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Viljelijä Tuomas Levomäki esitti tilaisuudessa tilatason näkökulman ilmastonmuutokseen, ja siihen sopeutumiseen. Levomäki korosti maatalouden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsijänä ja hiilen sitojana. Maatalous- ja ympäristöpolitiikan tulee olla rationaalista ja käytännönläheistä, ja sen tulee mahdollistaa maatalouden kannattavuus.

Tilaisuudessa syntyi keskustelua erilaisista mahdollisista tuki- tai hiilikauppajärjestelmistä.  Maataloutta on hankala liittää olemassa oleviin päästökauppajärjestelmiin, sillä maatalouden hiilen sidonnan tai päästöjen mittaamiseen ei ole yhtenäistä järjestelmää tai vakiintunutta mittaustapaa.

Ilmastotilaisuuden videolausunnot:aiheet: ilmasto, eu-parlamentti, tanska