Takaisin Töitä Suomesta Oy:lle on myönnetty Avainlippu

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

Töitä Suomesta Oy:lle on myönnetty Avainlippu

17.09.2021

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Töitä Suomesta Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Töitä Suomesta Oy syntyi tarpeesta auttaa Suomen maaseudun yrittäjiä vallitsevien työvoimahaasteiden ratkaisemisessa.  MTK, Suomen Kylät Ry ja ProAgria Keskustenliitto perustivat tämän maaseudun tarpeisiin erikoistuneen henkilöstöpalveluyrityksen vuonna 2020 ja toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Palvelutarjonta painottuu tällä hetkellä rekrytointeihin ja yritys on tänä vuonna auttanut löytämään mm. järjestöjen toiminnanjohtajia, tuotannontyöntekijöitä, eläinlääkäreitä ja maataloustyöntekijöitä. Töitä Suomesta Oy:stä löytyy monipuolinen osaaminen, jonka avulla tavoitetaan niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin työnhakijat kaiken tasoisiin tehtäviin.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. 

- Avainlippu-tunnuksen hakeminen oli meille luonteva päätös. Yrityksemme ydintehtävä on auttaa suomalaisia yrityksiä tuottamaan suomalaisia tuotteita ja palveluita. Asiakkaamme tarvitsevat työntekijöitä toteuttamaan omaa toimintaansa ja tässä kohtaa me olemme avuksi. Avainlippu-tunnus on osoitus siitä, että yrityksemme juuret ovat syvällä Suomen maaperässä. Olemme sataprosenttisesti suomalainen yritys kaikista suunnista katsottaessa. Avainlippu on arvostettu tunnus ja myös me haluamme olla arvostettu asiakkaidemme keskuudessa, toteaa yrityksen liiketoimintapäällikkö Riikka Koskinen.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja:

Riikka Koskinen, liiketoimintapäällikkö, Töitä Suomesta Oy, 050 354 5028
riikka.koskinen@toitasuomesta.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi