Takaisin Tukien maksatusaikataulut pysyvät toistaiseksi ennallaan

Uutinen – Maatalous ja suomalainen ruoka

Tukien maksatusaikataulut pysyvät toistaiseksi ennallaan

27.06.2024

Ruokavirasto tiedotti juhannusviikolla syksyn 2024 tukimaksatusaikatauluista. Muutoksia ei ole tulossa verrattuna syksyn 2023 maksatuksiin. Tämä tarkoittaa, että maksuaikataulu painottuu joulukuulle ja ensi kevääseen. Kansallisten tukien osalta noudatetaan edellisiltä vuosilta tuttua aikataulua. Tällä hetkellä ei ole myöskään tiedossa mitään erityisiä ongelmia tai puutteita tukihaun tai maksatusten osalta. 

Tukien maksatusaikataulu 


Tukien maksaminen aloitetaan lokakuussa kasvihuonetuotannon, porotalouden ja mehiläistalouden tukien maksuilla. 

Ruokaviraston julkaiseman aikataulun mukaan marraskuussa maksuun tulevat metsämarjojen ja -sienten varastointituki ja eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko yksilöeläimistä (50 % korvauksesta). Marraskuussa maksetaan luonnonmukaisen tuotannon korvaus (75 % korvauksesta) sekä ympäristökorvauksen sitoumuksesta seuraavat toimenpiteet (75 % korvauksesta): Kerääjäkasvit, tilakohtainen toimenpide, maanparannus- ja saneerauskasvit, suojavyöhykkeet, turvepeltojen nurmet, puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ympäristökorvauksen maksuprosentit tarkentuvat syksyllä.  

EU:n hyväksymä ennakkoprosentti selviää myöhemmin kesän aikana. Normaalisti II-pilarin viljelijätukien ennakkona voidaan EU-säädöksen pohjalta maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta osuus on ollut suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Poikkeus on ollut käytössä vuosina 2015–2023. Suomi on mukana esittämässä edelleen poikkeusta myös vuodelle 2024. 

Kansallisten peltotukien yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tavoitteena maksaa kokonaisuudessaan joulukuussa. Maksuvuorossa on myös vuoden 2023 petovahinkokorvaus porovahingoista. 

Joulukuussa maksuun arvioidaan tulevan 95 % seuraavista tuista: luonnonhaittakorvaus, perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki sekä tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio. Ekojärjestelmätuesta maksetaan 95 % seuraavista toimenpiteistä: luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit. Kevään 2025 maksuaikataulu julkaistaan loppusyksyllä ja siinä tavoitteena on vähintään nykyinen maksatusrytmi. 
 

Merkittävä osa tuista siirtyy yli vuodenvaihteen 


Tämä maksatusaikataulu tarkoittaa kuitenkin, että tukimaksatukset maksetaan myöhemmin kuin edellisellä kaudella ja merkittävä osa tuista siirtyy vuodenvaihteen yli. Eli odotettavissa on maatalousyrittäjille samanlaisia maksuvalmius- ja lainanlyhennyshaasteita kuten viime syksynä. Pidemmän päälle on siis edelleen haettava keinoja kiristää maksatusaikatauluja ja saada viljelijöiden rahat liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Tämä edellyttää myös nykyisten tukiehtojen kriittistä tarkastelua ja valmiutta tehdä muutoksia niihin, mikäli se johtaisi sujuvampaan maksatusprosessiin. 

Valtiontalouden sopeuttamistoimet aiheuttavat huolia tuleville vuosille. Sopeuttamistavoitteen saavuttamiseksi Ruokavirasto irtisanoo 93 henkilön palvelussuhteen. Ruokavirasto joutuu lisäksi lomauttamaan koko henkilöstönsä teurastamoissa ja laitoksissa lihantarkastustehtäviä tekeviä lukuun ottamatta. Lomautusaika on 14 päivää syksyn 2024 aikana. Lomautusten ja irtisanomisten lisäksi karsitaan investointeja, matkustuskuluja, palvelujen ostoja sekä jätetään täyttämättä vapautuvia virkoja ja työsuhteita eikä määräaikaisia tehtäviä jatketa. Valtiontalouden tasapainottaminen ei saa rokottaa viljelijää
 

Toisin sanoen tarve tukijärjestelmäkokonaisuuden yksinkertaistamiseksi ei suinkaan ole vähenemässä. Kuten MTK:sta on jo aiemmin kommentoitu, valtiontalouden tasapainottaminen ei saa johtaa siihen, että viljelijä joutuu maksajaksi ja kärsijäksi. Ruokaviraston maksajavirastotehtävien resurssit on pakko turvata ja siihen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja tehtävien priorisointia. Lisäksi täytyy rehellisesti myös arvioida tukijärjestelmän hienojakoisuuden ja osumatarkkuuden aitoa tarvetta ja kustannus-hyötysudetta. Nykyisessä tukijärjestelmäkokonaisuudessa on noin 125 tukitoimenpidettä, josta on täysin mahdotonta tehdä yksinkertaista järjestelmää, jossa rahat liikkuvat nopeasti viljelijöiden tilille. Suurin muutospaine tähän liittyen tulee seuraavassa tukiuudistuksessa, joka on jo tällä hetkellä työn alla, mutta teemme myös kuluvalla tukikaudella sen, mitä tehtävissä on. Johan Åberg

maatalousjohtaja

+358 20 413 2415

+358 40 523 3864

aiheet: tukien maksatus, maataloustuki, ruokavirasto, mtk mobiili