Takaisin Viljelijöille tunnustusta vesiensuojelutyöstä

Uutinen – Jäsenyys

Viljelijöille tunnustusta vesiensuojelutyöstä

17.06.2021

Saaristomeren huippukokous järjestettiin keskiviikkona 16.6. Naantalissa. Laaja puhujajoukko käsitteli Saaristomerta, sen tilaa ja merkitystä eri näkökulmista. Yhteistyön merkitys korostui puheenvuoroissa. Suomalaiset viljelijät palkittiin huippukokouksessa Operaatio ainutlaatuinen Saaristomeri -tunnustuksella merkittävästä työstään Saaristomeren eteen. 

Saaristomeren hyväksi on tehty paljon ja yhteistyö on todella tärkeä osa sitä. Palkinto haluttiin antaa juuri suomalaisille viljelijöille, sillä heidän tekemänsä työ tiloillaan ja pelloillaan on arvokasta. Työtä vesistöjen suojelemiseksi tehdään vaikeista ja haastavista olosuhteista huolimatta.

Saaristomeren puhdas tulevaisuus on yhteinen tavoite ja kun kaikki osapuolet menevät kohti samaa tavoitetta, voidaan rakentaa yhdessä vesienhoidon ja alkutuotannon historiaa tulevaisuudelle, totesi huomionosoitukset jakanut Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -projektin sisältöjohtaja Jaakko Ruola

Palkinnon vastaanotti MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. ”Otetaan tämä tunnustus ennen kaikkea kannustuksena tulevaisuuteen, paljon on tehty ja vielä parempaankin pystytään”, sanoi Marttila kiitossanoissaan.

Marttila painotti myös tilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa, että viljelijät eivät odota toimettomina vesien tilan paranemista, vaan tekevät tilannetta korjaavia toimenpiteitä. Viljelijät eivät selviä yksin vaan he tarvitsevat taloudellisen kannusteen lisäksi koko yhteiskunnan tuen tehtävän onnistumiseksi. Yhdessä on etsittävä tehokkaampia ratkaisuja.

Toisen tunnustuksen saivat vesien- ja merenhoidontutkijat, asiantuntijat ja toteuttajat. Palkinnon vastaanotti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Huippukokous katsottavissa jälkikäteen: https://www.ainutlaatuinensaaristomeri.fi/saaristomeren-huippukokous/


Tavoitteena saada Saaristomeren valuma-alue pois HELCOM:n pahimpien kuormittajien listalta 


Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin Saaristomeri-ohjelmasta ja sille asetettavasta ministeritason seurantaryhmästä. Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen maatalouden ravinnekuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien listalta (hot spot -lista) viimeistään vuonna 2027. 

Osana ohjelmaa YM on käynnistänyt hankkeen, joka selvittää, miten tavoitteeseen voidaan päästä. Hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY ja siihen osallistuvat MTK-Varsinais-Suomi, Syke, Luke ja Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri. MTK on hankkeen ohjausryhmässä.

Hankkeen alustavien tulosten mukaan suuri osa listalta poistamisen kriteereistä täyttyy jo nyt. Parantamista on maatalouden vesiensuojelutoimien kohdentamisessa ja joiltain osin fosforisääntelyssä. Myös lannan kertyminen tietyille alueille on haaste. Nykyisten Saaristomeren tilaan vaikuttavien ohjelmien toteutuksessa on pullonkauloja, joita myös tarkastellaan hankkeessa.

Ministeri Krista Mikkonen toi esille, että maataloudessa on tehty laajasti erilaisia vesiensuojelutoimia joko lainsäädännön, maatalouspolitiikan tai vesien- ja merenhoitosuunnitelmien ohjaamana. Lisäksi viime vuosina on toteutettu tehostettuja toimia ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi, maaperän kunnon parantamiseksi ja fosforin pidättämiseksi viljelymaassa. Vielä on kuitenkin myös parannettavaa. 
 

MTK:n nettisivuilla paljon Itämeritietoa jäsenten ja sidosryhmien käyttöön


MTK:n nettisivuilla on paljon tietoa maa- ja metsätalouden vesiensuojelutyöstä, Itämerestä ja muista vesistä. Sisältö on myös juuri päivitetty. Kannattaa tutustua ja hyödyntää tukena mm. sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa. Alkuun pääsee esim. täältä www.mtk.fi/itameri tai www.mtk.fi/vesiohjelma.aiheet: itämeri, ympäristö, vesiensuojelu, palkinto, saaristomeri