Takaisin Tutkijakin löytää jyvän; hienoa?

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Tutkijakin löytää jyvän; hienoa?

29.02.2016

Tutkija / agronomi Olli Niskanen, LUKE kirjoittaa: ” Maataloutemme rakennekehitys etenee kuin juna, kuten se on muissakin Euroopan maissa edennyt. Tilakoot kasvavat, yrittäjien määrä vähenee. Nyrkkisääntönä Suomessa on ollut yrittäjien määrän puolittuminen aina kymmenessä vuodessa. Tuohon mainittuun vuoteen 2030 tilakohtaisen tuotannon tuplaaminenkaan ei riitä, jos tuotannon taso halutaan säilyttää nykytasolla.”

Olemme tyytyneet ns. luontaiseen rakenteen kehitykseen. Unohtaneet riittävän uudistumisen. Olemme edenneet järjestelmien ja rakenteiden ehdoilla. Ne ovat turvallisia. Olemme tukipolitiikan uhri, joka tarkoittaa, että kuvittelimme pystyvämme korvaamaan tukitasojen alentumisen markkinoilla. Markkinat ajoivat perinteisen ajattelumme ohi ja tulos nähdään.

Elinkeinosektorin oma vastuu asioista on hyvin rikkinäinen. Yhteistä linjaa ei näytä olevan; kilpailemmeko itsemme kanssa? Tästä olen ollut huolestunut jo pitkään, koska silloin haetaan syyllisiä ketjun sisältä ja lopullinen kustannusvastuu siirtyy lopulta tuottajalle. Jos saa ennustaa, tämän tien loppupäässä on maatalous-klubi, joka kykenee korkeintaan n. 50 %:n omavaraisuuteen. 

Tulotason, tuotannon määrän ja laadun yhteys jää tutkijan kannanotossa hyvin vähälle. On kuitenkin syytä taas muistuttaa siitä, että kannattava tuotanto on edellytys määrällisen tason saavuttamiseen ja laadulliseen kehitykseen. Kaikki kytkeytyy yhteen ja juuri sen takia asiakin on yhteinen.

Tutkijan tehtävänä lienee nostaa esille hyviä/huonoja muutoksia/ongelmia. Olli Niskasen esille nostamat asiat ovat konkreettisia ja niistä voi (pitäisi) tehdä johtopäätöksiä ja myös päätöksiä. Ehkä kaikkein ongelmallisinta on että, vastuuta kantavaa tahoa ei löydy.

Muistan – joskus yli 10 vuotta sitten – kun Maaseudun Sivistysliiton hallituksessa visioimme maaseudun, maatalouden, maaseutuyrittäjyyden ja metsätalouden tulevaisuuskuvaa. Paikalla olleiden yhteinen mielipide vastasi paljolti sitä, mitä nyt on tapahtunut. Silloin ”esitimme mm. agriatrin viran perustamista” (vrt. arkkiatri). Vain siksi, että maaseutu tarvitsisi korkean tason edustajan.

Markku Vuorensola
mvuorens(at)welho.com

Jk. Olisiko tässä MTK:lla rooli. Voisiko tämä asia toimia esim. ensi syksyn MTK:n johtokunnan puheenjohtajakisan sisällöllisenä ja asiallisena välineenä; kampanja lienee jo alkanut / Suomen Kuvalehti? Vai voisiko Ajatuspaja e2 (jota MTK on tukenut) toimia  toimintakenttänä, jossa haetaan etenemisen etulinjaa?