Takaisin Uudet edustajat aloittavat kesällä EU-parlamentissa - tarjolla vaikuttamisen paikkoja metsäasioista kiinnostuneille

Artikkeli – Metsätalous ja metsänomistaminen

Uudet edustajat aloittavat kesällä EU-parlamentissa - tarjolla vaikuttamisen paikkoja metsäasioista kiinnostuneille

01.07.2024

Moni aiemmin metsäasioita ajanut meppi (europarlamentaarikko) ei jatka EU-parlamentissa. Metsäasioiden tuntijoina tunnetut Mauri Pekkarinen, Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds jättäytyivät pois vaalikamppailusta. Siten myös metsäasiat etsivät uusia kiinnostuneita, kun metsänomistajille tärkeisiin valiokuntiin nimetään uudet henkilöt. Järjestäytyminen alkaa heinäkuussa, ja vaikutusvaltaisista valiokunnista käydään kisailua.

EU-parlamentin istuntosali Brysselissä. Kuva: Iida Jäykkä
EU-parlamentin istuntosali Brysselissä. Kuva: Iida Jäykkä

Maatalous- sekä ympäristövaliokunta ovat metsäpäätösten kannalta keskeisimmät. Tärkeää olisi, että näissä molemmissa valiokunnassa istuisi mahdollisimman monta metsistä kiinnostunutta europarlamentaarikkoa. MTK pyrkiikin tapaamaan mepit mahdollisimman pikaisesti, jotta metsien rooli ymmärrettäisiin EU-parlamentin työssä aina ensimmäisestä päivästä lähtien, ja jotta kiinnostuneet saataisiin hakemaan paikkoja tärkeimpiin valiokuntiin.
 

Suomalaisten metsäasioiden puolustajia tarvitaan

Myönteistä on, että maatalousvaliokunnassa monia merkittäviä näyttöjä kerännyt europarlamentaarikko Elsi Katainen jatkaa. Hänen EU-ryhmässään Renew Europe:ssa on monenkirjavaa edustajaa, mutta Katainen on onnistunut neuvottelemaan itselleen ryhmän sisällä vaikuttavia tehtäviä.

Muita maaseudun kannalta tuttuja kasvoja ovat entinen meppi Merja Kyllönen, eduskunnassa metsäkirjauksia edistänyt Katri Kulmuni sekä edellisen kauden edustaja Eero Heinäluoma. EU-parlamentin vasemmistoryhmät ovat katsoneet metsiä pitkälti suojelun kautta. Samaan aikaan vasemmistosiiven EU-ryhmä ei kuitenkaan ole ollut puolue, jonka kanssa moni olisi halunnut tehdä kompromisseja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ryhmään kuuluva meppi voisi tehdä itsenäisiä päätöksiä. Yksittäinen meppi voi nostaa kahdenvälisissä tapaamisissa hänelle tärkeitä teemoja keskusteluun, vaikka EU-puolue ajattelisikin asiasta eri tavalla. Jos on valmis tekemään omannäköistä politiikkaa ilman, että seuraa oman EU-ryhmänsä linjaa, vaikuttavuutta voi kasvattaa kansallisesti tärkeissä asioissa. Metsänomistajien kannalta on tärkeää, että myös vasemmisto- ja demariryhmissä olisi metsien monipuolisen käytön puolestapuhujia.

EU-parlamentin suurin ryhmä EPP on nostanut perinteisesti agendalleen metsäasioita. EPP-ryhmäläiset ovat viime vuosina napanneet vaikutusvaltaisia paikkoja niin valiokunnissa kuin metsälainsäädäntöjen raportoijinakin. Vaikka uusien suomalaisten EPP-edustajien osaaminen painottuu nyt vahvasti turvallisuuspolitiikkaan, suomalaisten EPP-meppien joukosta tulisi löytyä myös metsäasioiden puolustajia. Jos suomalaiset eivät osallistu aktiivisesti EPP:n sisäiseen metsätyöhön, päätöksiä tehdään muiden EU-maiden kesken, mikä voi vinouttaa keskustelua metsistä ja niiden käytöstä.


Mepit paljon vartijoina

Metsänomistajien kannalta paljon on kiinni siitä, kuinka vaikutusvaltaisia tehtäviä mepit saavat. Koska monella suomalaismepillä on kokemusta korkeista poliittisista viroista, he voivat saada myös EU-parlamentissa tärkeitä tehtäviä. Yksin ei kuitenkaan pääse pitkälle. Vanhoja sekä uusia kumppaneita tarvitaan, jotta emme jää metsäasioissa alakynteen. Kiinnostavaa on, että tällä kertaa EU-puoluekartalla kymmenen prosenttia mepeistä on EU-ryhmien ulkopuolelta, ja he voivat toimia sekä oikeisto- että keskusta-vasemmistokoalition kanssa. Vaikka suurimmat ryhmät EPP ja S&D ovat edelleen pääosassa kompromissien syntymisessä, uusilla ryhmittymillä tulee olemaan suuri merkitys sille, millaisia metsäisiä päätöksiä tuleva europarlamentti saa aikaan.

Uusilla mepeillä on paljon vastuuta. Komissio tulee esittämään varmasti uutta metsälainsäädäntöä, ja mepit ovat portinvartijoita sille, millainen lopputulos aloitteista syntyy. Metsäasioissa suomalaisiin luotetaan. Uusilla mepeillä on mahdollisuus olla täyttämässä väistyneiden metsätietäjien jättämää tyhjiötä, ja uudelleenvalitut mepit voivat vahvistaa oman EU-ryhmänsä metsätietämystä viesti kerrallaan. Kaikkia meppejä tarvitaan, jotta metsäkeskustelua ei tehdä jo metsänsä hävittäneiden maiden johdolla. Samaan aikaan hyvä yhteistyö muiden maiden metsämeppien kanssa on välttämätöntä. Suomen ja Ruotsin lisäksi monelle muulle maalle metsät ovat tärkeitä, ja erityisesti suurilla EU-mailla on usein paremmat mahdollisuudet päästä päävastuullisiksi, kun parlamentti valmistelee omaa kantaansa asioihin. MTK:n on mahdollisimman nopeasti löydettävä EU-parlamentista ”metsämepit” yli maa- ja puoluerajojen, jotta pohjoismainen metsätalous ymmärrettäisiin.
 

Suomen tavoiteltava painavaa komissaarinsalkkua, jossa metsä- ja biotalousteemoja

Myös komissaarien valinnalla on merkitystä. Komission puheenjohtajan nimitys selviää lähiviikkoina, ja uusi komissio aloittaa lokakuussa. Vahvoilla on nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on viime aikoina osoittanut kiinnostusta metsäasioihin vieraillessaan Suomessa ja Ruotsissa. Hänen tiimiinsä pitäisi saada vahva maatalouskomissaari, joka koordinoisi metsäasioita. Vaikka yksittäinen komissaari edustaa kaikkia EU-maita, myös Suomen komissaarin tulisi havitella mahdollisimman painavaa salkkua, joka sisältäisi metsä- ja biotalousteemoja.

MTK on vaikuttanut tiiviisti viimeisen vuoden aikana EU-instituutioiden työohjelmiin. MTK on ollut mukana sekä eurooppalaisten että pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen kanssa vaikuttamassa siihen, mitä tulevan komission ja parlamentin tulisi jatkossa painottaa.

Metsänomistajien kannalta on ollut tärkeä vaikuttaa suuriin linjoihin siitä, kuinka metsäasiat tulevaisuudessa nähdään.

Komissio kirjaa jo hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua omat prioriteettinsa viiden vuoden työohjelmaan. Metsänomistajien kannalta on ollut tärkeä vaikuttaa suuriin linjoihin siitä, kuinka metsäasiat tulevaisuudessa nähdään. Toiveina on saada mukaan kirjauksia muun muassa biotalouden roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa ja huoltovarmuuden varmistamisessa. Tämän lisäksi metsät tulisi nähdä myös niiden taloudellisen arvon kautta, kun viime vuosina lainsäädännön keskiössä ovat olleet erityisesti metsien suojelu ja ennallistaminen. On ilahduttavaa huomata, että eri instituutioiden lausunnoissa MTK:n prioriteetit on jo otettu huomioon.

Osa viime EU-parlamentin kaudella alkaneista metsäaloitteista jatkaa kulkuaan uudessa parlamentissa. Metsien monitorointiasetus, joka vaikuttaa siihen, millaista dataa komissiolle luovuttaisiin metsistä, jatkuu osittain uusien meppien kesken, sillä toinen aiemmin aiheen parissa työskennellyt meppi ei tullut valituksi uudelleen. Metsäasioista kiinnostuneille mepeille avautuukin uusia vaikuttamispaikkoja nopeammin kuin alun perin ajattelimmekaan.

Jo julkaistujen aloitteiden jatkumisen lisäksi uutta metsälainsäädäntöä on luvassa ainakin ilmastoasioihin liittyen. MTK seuraa tiiviisti niin uuden parlamentin kuin komissionkin järjestäytymistä, ja tulevia lainsäädäntöjä.


Maria Pohjala

asiantuntija, kansainväliset metsäasiat

+358 20 413 2387

+358 50 341 7614

aiheet: eu, metsäpolitiikka, eu-parlamentti, eu-komissio, mtk mobiili