Takaisin Puurakentaminen esillä komission puheenjohtajan ilmastopuheissa - MTK:n ilmastotiekartat tarjoavat ratkaisuja ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

Uutinen – Vastuullisuus

Puurakentaminen esillä komission puheenjohtajan ilmastopuheissa - MTK:n ilmastotiekartat tarjoavat ratkaisuja ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

02.10.2020

Euroopan Komission puheenjohtaja Ursula Von Der Leyen piti 17.9.2020 Unionin tilaa koskevan puheensa, jossa hän käsitteli EU:n yhteistä ilmastopolitiikkaa. Komissio esittää EU:n ilmastotavoitteiden kiristämistä siten, että päästöjä vähennettäisiin 55% vuoteen 1990 verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Komission esitys pitää sisällään lukuisia rakenteellisia muutoksia verrattuna nykyiseen EU:n ilmastolainsäädäntöön. Esityksessä muutettaisiin nykyisen päästökaupan sektorirajoja ja otettaisiin kaikki maatalouden kaasut osaksi maankäyttösektorin ilmastolainsäädäntöä.

EU alueella muodostettaisiin näin maatalous, metsätalous ja maankäyttösektorit koskeva AFOLU-sektori. Esitys herättää tässä vaiheessa runsaasti kysymyksiä, koska tarkkoja kirjauksia esimerkiksi eri tahoille asetettavista ilmastotavoitteista tai muista yksityiskohdista ei julkaistu. Aloitteessa nostettiin esiin rakennuksien ja liikenteen keskeinen rooli päästöjen muodostajana ja odotettavissa onkin, että näihin asioihin on tulossa tarkempia politiikka-aloitteita jatkossa. Positiivista linjapuheessa oli puurakentamisen esiin nostaminen ilmaston kannalta myönteisenä tapana toimia. MTK odottaakin, että puurakentamisen mainitseminen johtaisi kannustimiin lisätä puurakentamista EU:n alueella.

MTK:n ilmastotiekartat luovat näkymää ja esimerkkiä siitä miten maa- ja metsätalous tarjoavat ratkaisuja ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen. SLC:n kanssa yhdessä julkaistu maatalouden ilmastotiekartta pohjautuu maan kasvuun ja monimuotoisempaan pellonkäyttöön energiaratkaisuja hyödyntäen. Metsätalouden ilmastoskenaariossa on niin ikään kasvunlisä avaintekijänä. Hyvä kasvusto ja hiilensidonta vaativat viljely- ja metsänhoitotoimia, joihin yhteiskunnassa kannattaa panostaa. Kasvuston hiilensidontaa suhteessa maatilan päästöihin voidaan arvioida maatilan ja peltotaseen hiililaskurilla, joita MTK kehittää parhaillaan työkaluksi jäsenille Pro Agrian kanssa.Anssi Kainulainen

energia-asiantuntija

energiapolitiikka, energiamarkkinat, bioenergia, kansainvälinen ilmastopolitiikka

+358 50 596 1541

Liisa Pietola

ympäristöjohtaja

maa- ja metsätaloussektoreiden ympäristö-, ilmasto-, luonnonsuojelu- ja maankäyttöasioista vastaava johtaja, kestävä kehitys ja ympäristövastuu, kansainväliset ympäristöasiat

+35820 413 2434

+35850 438 4014

aiheet: eu, ilmastolaki, komissio, ilmastotiekartta