Sisältöjulkaisija

angle-left null Vuosien työ päätökseen: eläinsuojat ilmoitusmenettelyyn

Uutinen

Vuosien työ päätökseen: eläinsuojat ilmoitusmenettelyyn

1.2.2019

Helmikuun alusta alkaen astuvat voimaan ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) kirjattu yleinen ilmoitusmenettely sekä asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VNa 138/2019). Asetuksella säädetään ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista ja sitä sovelletaan uusiin tai laajennettaviin eläinsuojiin. Jos toiminnassa ei mikään muutu, ympäristölupa pysyy voimassa normaaliin tapaan.

Eläinsuojien ilmoitusmenettely hoidetaan kunnissa. Menettelyn suurin muutos ympäristölupaprosessiin verrattuna on se, että toimivaltaisella viranomaisella on 120 päivää aikaa tehdä päätös ilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. On erittäin tärkeää, että ilmoitusmenettelyyn hakeutuvat jäsentilat panostavat hakemusvaiheeseen ja ilmoittavat kaikki lomakkeessa pyydetyt tiedot, sillä ilmoitusta voi täydentää vain kerran. Jos ilmoitusta ei täydennetä asetetussa määräajassa tai se on senkin jälkeen puutteellinen, ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa.
 
Asetuksen valmisteluvaiheessa erityistä huolta aiheuttivat asetukseen kirjatut vähimmäisetäisyydet häiriintyvään kohteeseen. Lausuntokierroksen jälkeen asetusluonnosta muutettiin niin, että eläinsuojan ja lantavaraston laajennusosa voidaan sijoittaa vähimmäisetäisyydestä poiketen, jos kiinteistöllä ei ole muutakaan soveltuvaa etäisyysvaatimuksen täyttävää paikkaa. Poikkeamisesta ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa, kun paikalliset olot ja käytössä olevat, hajua vähentävät toimenpiteet otetaan huomioon. Poikkeamispäätöksen tekee ilmoituksen käsittelevä viranomainen. Kunnilta edellytetään rohkeaa otetta poikkeamismahdollisuuden hyödyntämiseen.
 
Kuntien viranhaltijoita ja neuvojia koulutetaan parhaillaan ilmoitusmenettelyyn eri puolella Suomea. Koulutusmateriaali löytyy myös ympäristöministeriön internetsivuilta . Sivuille tulee lisäksi kysymyksiä ja vastauksia -osasto, josta voi hakea vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
 
Ilmoitusmenettelyn prosesseja aletaan kehittämään asiakaslähtöisesti niin sanotulla yhteiskehittämismenetelmällä. Tavoitteena on, että uusi hallinnollinen prosessi saadaan hyvin käyntiin eri puolilla Suomea ja siitä muodostuu ympäristölupaprosessia selkeästi sujuvampi menettely niin asiakkaan kuin viranomaisen näkökulmasta.
 
Airi Kulmala, asiantuntija, 0400 755 454
Minna Ojanperä, lakimies, 040 671 9536