null Wallin ja Pesonen MTK-Etelä-Savon kevätkokouksessa: Metsäpolitiikka kuuluu EU:ssa jäsenmaille

Tiedote – Kansainvälinen toiminta

Wallin ja Pesonen MTK-Etelä-Savon kevätkokouksessa: Metsäpolitiikka kuuluu EU:ssa jäsenmaille

23.6.2021

Viljelijät ympäri Eurooppaa odottavat neuvotteluratkaisua EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta tulevana viikonloppuna. Sitä tarvitaan, jotta viljelijä voi luottaa tulevaan. Metsäpolitiikka sen sijaan kuuluu jäsenvaltioille ja tätä periaatetta EU:n tulee kunnioittaa. Eurooppalaisen ja suomalaisen maa- ja metsätalouden menestyminen edellyttää kansallisten ja alueellisten vahvuuksien hyödyntämistä kokonaiskestävällä ja luottamusta herättävällä tavalla. Näin totesivat Euroopan tuottaja- ja osuustoimintajärjestö Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin puhuessaan tänään MTK-Etelä-Savon kevätkokouksessa Mikkelissä.

Pääsihteeri Pekka Pesonen peräänkuulutti huomenna jatkuvista EU:n maatalouspolitiikan kolmikantaneuvotteluista käytännöllistä ja joustavaa ratkaisua, jonka perusteella jäsenmaat voivat valmistella omat kansalliset suunnitelmansa. Suomen maatalouden ympäristötukiohjelma on hyvä lähtökohta tuleviin uudistuksiin, joilla kannustetaan EU:n viljelijöitä kestävämpään tuotantotapaan.

Tästä jo pitkään jatkuneesta kestävyystyöstä on saatava lisätuloa markkinoilta, jotta alan kilpailukyky säilyisi varsinkin nuorten silmissä. Ilman maa- ja metsätaloutta ei EU pysty saavuttamaan vihreän sopimuksensa tavoitteita, Pesonen sanoi.

Toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kannusti rakentamaan Suomen talouskasvua suomalaisten vahvuuksien varaan, jolloin kärkeen on perinteisesti voitu nostaa vakaa toimintaympäristö, kansakunnan hyvä osaamistaso ja mittavat luonnonvarat.

Tälläkin hetkellä näistä aineksista olisi täysin mahdollista rakentaa polkua uuteen nousuun. Tätä kasvunäkymää kuitenkin heikentää erityisesti komission tunkeutuminen kansallisessa päätäntävallassamme olevalle metsäpolitiikan tontille. Se on anteeksiantamatonta ja heikentää luottamusta koko EU-instituutioon, totesi Wallin.

Suomi on muun Euroopan ja maailman rinnalla etsimässä tietään ulos pikkuhiljaa helpottavasta koronakriisistä. Pesonen ja Wallin totesivat, että vireillä ja työn alla olevilla lukuisilla kansallisilla lainsäädäntöhankkeilla ja EU-tason ratkaisuilla pitää rakentaa toipuvalle taloudelle, erityisesti maataloudelle ja metsätaloudelle, vakaata toimintaympäristöä ja ennustettavuutta. Se on myös kuluttajien etu.

Tarvittavaan välineistöön kuuluvat varmuudella myös esimerkiksi hiilensidontaan ja -varastointiin liittyvien tietoaukkojen täyttäminen TKI-panostuksin, jotta poliittisessa päätöksenteossa päätöksiä voidaan tehdä faktoilla eikä tunteella. Suomen kannattaa valita mieluummin kasvun kuin näivettämisen tie. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen on ratkaisu moneen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteeseen.

Lisätietoja:

pääsihteeri Pekka Pesonen, Copa-Cogeca, 0400 664 840
toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, MTK, 050 522 5207