null Monialaiset tilat

Artikkeli – Yrittäminen

Monialaiset tilat

4.12.2018

Kolmannes maatiloista monialaisia

Maatilojen harjoittaman muun yritystoiminnan merkitys on kasvanut nopeasti. Kolmannes maatiloista harjoittaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan monialaista yritystoimintaa.

Yritystoiminnalla suuri merkitys maatiloille

Vajaalla kolmanneksella näistä tiloista muu yritystoiminta tuottaa jo yli puolet yrittäjäperheen nettotuloista. Muun yritystoiminnan kannattavuusnäkymät nähdään maatiloilla selvästi maa- ja metsätaloutta parempina.

Maaseudulla toimii Tilastokeskuksen mukaan lähes 20 000 monialaista maatilaa, jotka harjoittavat perusmaatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Valtaosa maaseutuyrityksistä toimii palvelusektorilla hyödyntäen yritystoiminnassaan maatilan jo olemassa olevia resursseja, kuten koneita, rakennuksia tai tuotteita.

Toimialoista ylivoimaisesti merkittävin on koneurakointi, jonka asiakkaana on usein toinen tila. Kasvavat maatilat teettävät yhä enemmän osan töistä urakointipalveluina ja keskittyvät ydinosaamiseensa, kuten maidon- tai lihantuotantoon. Urakointipalvelujen ohella maatilat ostavat muun muassa kirjanpito- ja suunnittelupalveluja maaseutuyrittäjiltä.

Bioenergia, hyvinvointi- ja hevosyrittäjyyden palvelut sekä maaseutumatkailu ovat kasvavia aloja, jotka tuovat maaseudulle tärkeitä työpaikkoja ja euroja paitsi kotimaasta, myös ulkomailta. Maatalouden tuotteiden hyödyntäminen tuoreena tai jalostaminen kotimaassa tuo kuluttajille turvallista lähiruokaa ja samalla työpaikkoja koko elintarvikeketjuun.

Maaseudun yrittäjyydellä vahva jalansija

Myös maatalouden ulkopuolisen yrittäjyyden edellytykset ovat maaseudulla kunnossa. Maatiloille tuotettavien palveluiden lisäksi myös yhteiskunnan palvelujen tuottamiseen tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän uutteria, omaan paikkakuntaan sitoutuneita pienyrityksiä.


aiheet: yrittäjyys