null Yrittäjien työterveyshuollon korvauksiin muutoksia 1.1.2018 alkaen

Uutinen

Yrittäjien työterveyshuollon korvauksiin muutoksia 1.1.2018 alkaen

29.12.2017

Entistä useammalle yrittäjälle suorakorvaus työterveyshuollosta

Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada omista työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tähän asti se on ollut mahdollista vain terveyskeskukselta ostetusta työterveyshuollosta. Yksityisen palveluntuottajan täytyy tehdä Kelan kanssa tilityssopimus, voidakseen hakea korvaukset yrittäjän puolesta.

Yrittäjän työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät suurenevat

Kela korvaa yrittäjälle hänen omia työterveyshuollon kustannuksiaan vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Vuodelle 2018 vahvistettu yrittäjäkohtainen enimmäismäärä nousee noin 0,3 %.


Kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille työterveyshuollon korvauksia

Vuoden 2018 alusta työterveyshuollon korvauksia voidaan maksaa myös kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille. Työterveyshuollon korvaamisen edellytykset eivät muutoin poikkea aikaisemmasta.

Sairausvakuutuslakia muutetaan 1.1.2018 niin, että työterveyshuollon kustannuksista voidaan myöntää korvausta kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä olevalle yrittäjälle ja maatalousyrittäjälle, vaikka YEL tai MYEL-vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty. Näissä tilanteissa yritystoiminnan tulee edelleen olla olemassa, ja sen on tarkoitus jatkua kuntoutustuen tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen jälkeen.

Maatalousyrittäjän tilakäynnin korvaus muuttuu

Vuoden 2018 alusta alkaen Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen (tilakäynnin) kustannuksista 50 % tai 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja enintään 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta.  Maatalousyrittäjä saa siis korvausta

  • 100 % tilakäynnin kustannuksista, jos yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöstä ja toimenpiteistä
  • 90 % tilakäynnin kustannuksista, jos yrittäjä ei ole sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöstä ja toimenpiteistä

Työterveyshuollon korvausta maksetaan kuitenkin aina enintään yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka.aiheet: työhyvinvointi, työterveyshuolto