null Yrittäjyys vahvasti maaseutupolitiikan ytimessä, myös MTK:ssa

Blogi – Maaseutuympäristö

Yrittäjyys vahvasti maaseutupolitiikan ytimessä, myös MTK:ssa

5.10.2016

Yllättävään,”Älä sinä MTKlainen tule meille maaseutupolitiikasta kertomaan!”, kommenttiin törmäsin tänä vuonna maaseutupolitiikan tultua osaksi työtehtäviäni. Aina välillä olenkin päätynyt keskusteluihin, että oikean ja vääränlaista. MTKlainen maaseutupolitiikka on kuulemma usein sitä väärää yhden asian, maatalouden politiikkaa.

Kommentit ovat myös pakottaneet itseäni pohtimaan, mistä on kyse. Onko kommenteissa perää? Voiko maaseutupolitiikkaa tehdä väärin? Omistaako joku maaseutupolitiikan? Onko MTK väärä taho tekemään maaseutupoliittista vaikuttamista, ollessaan korostetusti maa- ja metsätalousyrittäjien etujärjestö?

MTK:n elinkeinolähtöisissä maaseututavoitteissa ei pitäisi olla mitään maaseudun kehittämisen vastaista. Ainakaan minä en pysty kuvittelemaan maaseutua ilman maa- ja metsätalousyrittäjiä. Myös maa- ja metsätalousyrittäjien pitää tiedostaa, että ilman laajalti menestyvää maaseutua ei heilläkään mene hyvin. Yrittäjyyttä ei voi eikä pidä erottaa maaseutupolitikasta. Maaseudun elinkeinojen merkityksen ymmärtäminen on yhteiskunnassa tällä hetkellä välttämätöntä. Esimerkiksi maakuntauudistus jää torsoksi ilman vahvaa näkemystä maaseudun merkityksestä.

Maaseudun yrittäjyyden merkitys on tiedostettu myös maaseutupolitiikan neuvostossa (MANE), jonka painopisteenä tänä vuonna yrittäjyys.
MANE on myös onnistunut ottamaan yrittäjyyden edistämisen haltuunsa. Tällä viikolla neuvosto julkisti kymmenen kohdan kannanoton maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi.

Kannanotto on tasapainoinen kokonaisuus verotusta, rahoitusta, työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä sekä helpottamista. Toivon mukaan kannanoton teemat otetaan mukaan valtioneuvoston yrittäjyyspakettiin. Joka tapauksessa kaikkien maaseudun menestystä toivovien kannattaa edistää toimenpiteiden toteutumista.

Maaseutu on yrittäjyyden lisäksi myös paljon muuta. Jokaisella meistä on oma mielikuvansa maaseudusta. Toisille se koti, toisille se on maisema ja useille lapsuuden muistot. Lisäksi on hyvä muistaa, että monelle maaseutu on vieras tai jopa vastenmielinen paikka. Tästä syystä myös maaseutupolitiikka on jokaisella toimijalla itsensä näköistä. Maaseutupolitiikka onkin kokonaisuuksien hallintaa, osa maamme menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Maaseutupolitiikassa helposti käperrytään keskusteluun tuttujen kanssa. Maaseutupolitiikkaa ei saa kuitenkaan sulkea muun yhteiskunnan ulkopuolelle vaan viedä osaksi yhteiskunnan kaikkea päätöksentekoa. Suuri virhe olisi, jos maaseudun asukkaat ja toimijat haluaisivat omia kokonaisuuden, vaikka tavoitteena pitäisi olla saada maaseutuasiat osaksi kaikkien tavoitteita.

Tulevaisuuden ratkaisut pohjautuvat maaseudun uusiutuviin ratkaisuihin. Maaseutu- ja kaupunkialueiden yhteistyö lisääntyy vääjäämättä kiertotalousyhteiskunnassa. Ehkäpä voimme puhua kaupungistumisen asemasta maalaistumisesta.

Oma vuoteni maaseutupolitiikan parissa on ollut alkushokin jälkeen hieno. Muut toimijat ottivat lopulta lähes avosylin vastaan ja osaksi maaseutupolitiikan tekemistä. MTK:ssa tehty työ vaikkapa tiestön korjausvelan tai maakuntauudistuksen parissa on osoittanut tavoitteemme tehdä maaseudusta entistä parempi paikka asukkaille ja yrittäjille. Tuskin kukaan asiaa tunteva enää pitää MTK:n maaseutupolitiikkaa yhden asian politiikkana. Entistä useammin meitä jopa pyydetään kertomaan millaista maaseutupolitiikkaa haluamme tehdä.

Yhdelläkään toimijalla ei ole tekijänoikeutta maaseutupolitiikkaan, mutta kenenkään ei myöskään pitäisi jättäytyä sen ulkopuolelle. Yrittäjyyden ollessa maaseutupolitiikan tämän vuoden painopiste voisimme me kaikki maaseutupolitiikan toimijat yhdessä varmistaa MANEn yrittäjyyskannanoton toimenpiteiden toteutumisen.

Ja itse lupaan: haluttiin sitä tai ei, tulen entistäkin useammin ottamaan kantaa myös maaseutupoliittisiin kysymyksiin.

PUUN TAKAA

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK


Olen metsää omistava, Ylöjärvellä vaimon ja lasten kanssa asuva nurmolainen. Vuoden 2016 alusta toimin MTK:n elinkeinojohtajana, vuoden 2021 heinäkuusta siirryin metsäjohtajaksi. Toimin MTK:n jäseninä olevien maaseudun yrittäjien hyväksi. Minulla on takanani MTK-järjestössä yli kymmenen vuoden ura monissa eri tehtävissä.
Maaseudun elinkeinot ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Metsässä olen kulkenut sekä retkeilemässä että töissä siitä lähtien, kun opin kävelemään 70-luvun lopulla.
Työssäni teen kaikkeni maaseudun elinkeinojen menestymiseksi. Minut tuntevat tietävät, etten millään pysty pitämään suutani kiinni, jos maaseudun yrittäjien asemaa yritetään jollain tapaa heikentää.