Toimintopainikkeet

MTK mukana YK:n kestävän kehityksen foorumissa


6.7.2018

Kestävän kehityksen tavoitteet eli YK:n Agenda2030 linkittyvät vahvasti elinkeinoihimme. Erityistarkastelussa YK:n kestävän kehityksen korkean tason foorumissa (HLPF) New Yorkissa 9.-18.7.2018 on neljä tavoitetta, jotka liittyvät keskeisesti maa- ja metsätalouteen: SDG6 Vesi, SDG7 Energia, SDG12 Kestävä kulutus ja tuotanto sekä SDG15 Maaekosysteemit.  

Puhtaan veden, energian ja ruuan saannin sekä luonnon monimuotoisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi maa- ja metsätaloudellamme on erityisen suuri merkitys. MTK on mukana kokouksessa ja laati esitteet, jotka kuvaavat suomalaisen maa- ja metsätalouden vahvuuksia ja haasteita suhteessa näihin tavoitteisiin.

Kestävässä kehityksessä on kolme ulottuvuutta: ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Haasteista keskeinen on turvallisen ruuan tuotannon heikko kannattavuus.

 
sdg_net.jpgTulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää