Toimintopainikkeet

Metsäsertifiointi todentaa hyvän metsänhoidon

Metsien sertifioinnin tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä parantaa puupohjaisten tuotteiden markkinoille pääsyä.

 PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Se tuo hyvinvointia sekä metsille että metsästä toimeentuloa ja virkistystä saaville ihmisille.

Osallistumalla PEFC-metsäsertifiointiin metsänomistaja voi kestävän metsätalouden harjoittamisen ja oman puunsa menekin varmistamisen lisäksi tarjota kuluttajille niin koti- kuin vientimarkkinoilla mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja.

PEFC-sertifiointi metsänhoitoyhdistysten jäsenpalveluna

Alueellinen ryhmäsertifiointi on ollut metsänomistajille vaivaton keino kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäluontoa koskevat vaatimukset kohdistuvat yhden metsälön sijasta koko alueen metsiin, minkä avulla turvataan metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Alueellisen ryhmäsertifioinnin PEFC-sertifikaatin hakijoina ovat toimineet metsänomistajien liitot, jotka lakkautettiin vuoteen 2015 mennessä

Vuoden 2015 alusta alueellisia ryhmäsertifikaatteja hallinnoi MTK:n ja muiden metsätalouden toimijoiden yhdessä perustama Kestävän Metsätalouden yhdistys ry.

Metsänomistajan on jatkossa yhtä helppoa ja vaivatonta liittyä sertifiointiin kuin aiemminkin. Metsänomistaja saa PEFC-sertifioinnin jäsenetuna liittyessään metsänhoitoyhdistykseen, joten erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Metsänomistaja voi liittyä PEFC-sertifiointiin myös ilmoittautumalla suoraan yhdistykselle tai muiden sitä tarjoavien toimijoiden kautta.

Voimassaoleva standardi sertifioinnin vaatimuksista löytyy PEFC Suomen verkkosivuilta osoitteesta www.pefc.fi.

Kestävän Metsätalouden Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kestavametsa.fi


Lisää aiheesta

PEFC-Suomi

FSC-sertifiointi Suomessa

Suomessa on ollut vuodesta 2011 asti myös kansallinen FSC-järjestelmän mukainen metsäsertifiointistandardi.


Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 10.2.2015