Toimintopainikkeet

Metsälaki

Metsälaki tarjoaa entistä enemmän vapautta ja vastuuta metsänomistajalle oman metsänsä hoidossa. Konkreettisia muutoksia ovat mm. metsän uudistamisen läpimitta- ja ikärajojen poistuminen sekä mahdollisuus metsän kasvattamiseen eri-ikäisrakenteisena. Uudistuksella halutaan edistää nykyistä monipuolisempaa metsänhoitoa ja kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsäomaisuuttaan nykyistä aktiivisemmin.

Lakikokonaisuus on metsäomistajien näkökulmasta sangen kelvollinen. Laki mahdollistaa entistä paremmin metsätalouden harjoittamisen metsänomistajan omien tavoitteiden mukaisesti. Säätelyn vähentäminen antaa mahdollisuuksia lisätä metsätalouden kannattavuutta. Toisaalta myös ympäristötavoitteinen tai vaikkapa riistanhoitotavoitteinen metsänkasvatus on mahdollista.

Lain selkeytys, erityisesti erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrittelyn ja niillä kiellettyjen ja sallittujen toimenpiteiden osalta, myös parantaa metsänomistajan oikeusturvaa.
Lisää aiheesta muualla


Maa- ja metsätalousministeriö

www.mmm.fi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 22.1.2018