Toimintopainikkeet

Puun käyttö

Suomen metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Ja ne kasvavat paljon. Noin kymmenessä tunnissa sen verran, kun puuta tarvittaisiin kaikkien Suomen talojen rakentamiseen!

Puuta käytetään mm. paino- ja kirjoituspaperiin, pakkausmateriaaliksi, rakennus- ja sisustusmateriaaliksi ja energiantuotantoon. Puuperäiseen materiaaliin törmäät kuitenkin myös monessa muussa arkipäivän tuotteessa, kuten elintarvikkeissa, vaatteissa tai kosmetiikassa. Puulle keksitään ja löydetään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia, sillä se on mitä parhain raaka-aine: uusiutuva luonnonvara, jota riittää ja josta on moneksi.

Puuta riittää

Metsämme kasvavat 104,4 milj. m3 vuodessa runkopuuta ja kasvua voidaan edelleen kiihdyttää. Viime vuosina metsät ovat tuottaneet 33 milj. m3 enemmän puuta kuin sitä on poistunut hakkuissa tai luontaisesti. Suomen suurimman kestävän hakkuumahdollisuusarvion (vuosille 2010 -2019) mukaan tukki- ja kuitupuuta voidaan hakata kestävästi 73 milj. m3 vuodessa ja energiapuuta 21 milj. m3 vuodessa.  (Metsätilastollinen vuosikirja 2014.)

Vuotuiset hakkuut ovat viime vuosina olleet noin 78 % kestävästä hakkuumäärästä (54 – 59 milj. m3/vuosi). Jo nykyisellä metsien hoidon ja käytön tasolla hakkuita voitaisiin lisätä merkittävästi (lähes 20 milj. m3/vuosi). 

Tehostamalla metsien hoitoa ja käyttöä metsien kasvua ja kestävästi käytettävissä olevaa puumäärää voidaan lisätä merkittävästi. Vuotuisia hakkuumääriä voitaisiin lisätä yli 40 % nykytasosta, eli yli 83 milj. kuutiometriin.  Tällä lisäyksellä saavutettaisiin myös energiapuulle asetetut kertymätavoitteet ilman, että kuitupuun mitat täyttävää puuta juurikaan käytettäisiin suoraan energiantuotantoon. Tämä voidaan saavuttaa toteuttamalla suositusten mukaiset metsänhoitotyöt sekä nopeuttamalla hakkuukiertoa. Vuoden 2030 jälkeen hakkuita voidaan nostaa kestävästi 86 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.  

Metsänhoitotöiden nykyiset pinta-alat ovat vain noin 55 % suositusten mukaisesta tasosta. Tehostaminen edellyttää, että harvennushakkuut tehdään ajoissa ja riittävän voimakkaina, uudistushakkuut toteutetaan ajoissa ja metsät uudistetaan heti päätehakkuun jälkeen. Uudistettaessa viljellen hyödynnetään jalostettua siementä, taimikonhoitotyö toteutetaan ajoissa ja kasvatuslannoituksia tehdään nykyistä enemmän.

PEFC-sertifikaatti kertoo hyvästä metsänhoidosta

Suomen metsät on PEFC -sertifioitu, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen metsiä hoidetaan ja käytetään kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Eli hyvin.


Lisää aiheesta

PEFC-Suomi

Tulosta Sähköposti Facebook Twitter Google+ Lisää
Sivu päivitetty: 2.4.2015