_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Luonnon ennallistamista koskevan asetusehdotuksen käsittely on edennyt ensimmäisiin ratkaisuvaiheisiinsa. Komission...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi vetoavat muodostettavaan...

Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen...

Päästöjen vähentämisen lisäksi EU:n ilmastopolitiikan kuuma kysymys on, kuinka lisätä hiilensidontaa ilmakehästä. Se...

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi