_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Ympäristöministeriön johdolla valmisteltu Helmi -elinympäristöohjelma on lausuntokierroksella. Helmi on vuosien...

Puun kysyntä on vahvaa kaikilla puutavaralajeilla tällä hetkellä. Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja...

EU:n kestävän rahoituksen tavoitteena luokitella eri taloustoimenpiteitä niiden kestävyyden perusteella. Tätä...

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi