_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma METSO päättyy vuonna 2025. Vapaaehtoisen...

Metsänkäsittely ja linnusto -opas on päivitetty metsäalan yhteistyönä. MTK osallistui päivitystyöhön....

Metsiä hoitamalla saadaan hiilivarasto vahvaan kasvuun, raaka-ainetta fossiilisia korvaaville tuotteille ja...

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi