_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Puun ostoilla varaudutaan ensi vuoden kasvavaan puun käyttöön.

Hallituksen esitys laista metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi annettiin eduskunnalle budjettilakina...

Tuskin yksikään suomalainen metsänomistaja on välttynyt kuulemasta EU:n aikeista puuttua Suomen metsien käyttöön....

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi