Tuotto-hanke

Tuotto-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maataloustuotteiden tuottajaorganisaatioille. Hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja perustaa tuottajaorganisaatioita. Lisäksi se kehittää tuottajayhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti. 

Jatkossa hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin uusien tuottajaorganisaatioiden perustamisessa. Hankkeesta viestitään monipuolisesti eri alustoilla, jotta mahdollisimman suuri joukko tuottajia saa tietoa ja työkaluja tehdessään omaa tilaansa koskevia ratkaisuja.  

Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään vilja-alaa. Hankkeen tähtäin on   

  • parantaa tuottajien neuvotteluasemaa  
  • nostaa viljantuotannon kannattavuutta  
  • kehittää alan kilpailukykyä sekä   
  • edistää eri yhteistyömuotoja ja vahvistaa kotimaista omavaraisuutta osana huoltovarmuutta.

Toimenpiteiden on tarkoitus parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa arvoketjun toimintaedellytyksiä. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Tuottajaorganisaatioiden edistäminen yhteistyöhankkeella - toimintaohjelman laatiminen

Hankkeella edistetään uusien tuottajaorganisaatioiden syntymistä. Hanke voi olla alueellinen tai valtakunnallinen.

Tukea tuottajaorganisaatioiden kokoamiseen ja toiminnan aktivointiin liittyviin kustannuksiin voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki voi olla tuottajaryhmien, tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden perustamisen osalta 10 % vuotuisesta kaupan pidetystä tuotannosta ja enimmillään 100 000 euroa vuotta kohti.

Tämä opas kertoo tuottajaorganisaatioissa tehtävästä työstä eri vaiheissa ja antaa kehykset tuottajaorganisaatiotuen hyödyntämiseen. Tuottajaorganisaatio kehittää toimintaansa toimintaohjelmien avulla. Toimintaohjelman tavoitteita ovat muun muassa tuotannon suunnittelu, tarjonnan keskittäminen, jäsenten tuotannon markkinointi, tuotantokustannusten alentaminen ja tuottajahintojen vakauttaminen, ympäristötoimenpiteet ja tuotteiden laadun parantaminen. Toimintaohjelma voidaan laatia kolmen, neljän tai viiden vuoden pituiseksi kerrallaan. Toimintaohjelma itsessään ei kuitenkaan oikeuta tukeen, vaan tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.


Hankkeen webinaarit

Tuottajaorganisaatiomahdolliset liha-alalle, jäsenwebinaari 5.12.2023

Viljamarkkinat tutuksi
MTK:n vilja-asiantuntija Max Schulman tekee viljamarkkinat tutuiksi.
Viljamarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä
Mitkä tekijät vaikuttavat viljamarkkinoihin? MTK:n vilja-asiantuntija Max Schulman kertoo, mitkä tekijät vaikuttavat markkinoihin.
Miten vastata markkinariskeihin?
Tässä videossa perehdytään, miten vastataan markkinariskeihin erityisesti markkinajärjestelmien tuntemisen kautta.
Tunne omat tuotantokustannukset
Lanterra Oy:n vilja-asiantuntija Timo Jaakkola käy läpi vilja-alan kannattavuutta ja talouden tunnuslukuja.
Suojautuminen futuureilla ja optioilla
Kuinka paljon viljasadosta kannattaa kiinnittää vai kannattaako? Lanterra Oy:n vilja-asiantuntija Timo Jaakkola kertoo, miten suojautua markkinahinnoilta futuureilla ja optioilla.
Viljakaupan sopimukset, kaupan toteutus ja hintariskien hallinta
Taneli Rytsä Northstar Brokeragesta kertoo viljakaupan sopimuksista, kaupan toteutuksesta ja hintariskien hallinnasta.
Lahtiraivamarkkinat
Miten laivarahtimarkkinat vaikuttavat kokonaiskustannuksen ja hintakilpailukyvyn muodostumiseen?
Hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa
Viimeisessä osassa Taneli Rytsä Northstar brokeragesta pohtii hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa.

Taru Antikainen

hankepäällikkö

Tuotto-hanke, WelFarmers-hanke

+358 20 413 2042

+358 50 570 9035

Timo Jaakkola

viljelijäasiantuntija

Tuotto-hanke

+358 40 073 2145

Jukka Peltola

vilja-asiantuntija

Tuotto-hanke

+358 20 413 2043

+358 50 356 3140