Tuotto-hanke

Tuotto-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maataloustuotteiden tuottajaorganisaatioille. Hanke kartoittaa yhteistyöhalukkaat viljelijät ja perustaa tuottajaorganisaatioita. Lisäksi se kehittää tuottajayhteistyötä ja verkostoitumista valtakunnallisesti. 

Jatkossa hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin uusien tuottajaorganisaatioiden perustamisessa. Hankkeesta viestitään monipuolisesti eri alustoilla, jotta mahdollisimman suuri joukko tuottajia saa tietoa ja työkaluja tehdessään omaa tilaansa koskevia ratkaisuja.  

Hanke kokoaa yhteen eri puolilla maata toimivia sidosryhmiä, joiden kanssa kehitetään vilja-alaa. Hankkeen tähtäin on   

  • parantaa tuottajien neuvotteluasemaa  
  • nostaa viljantuotannon kannattavuutta  
  • kehittää alan kilpailukykyä sekä   
  • edistää eri yhteistyömuotoja ja vahvistaa kotimaista omavaraisuutta osana huoltovarmuutta.

Toimenpiteiden on tarkoitus parantaa maaseudun toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa arvoketjun toimintaedellytyksiä. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Viljamarkkinat tutuksi
MTK:n vilja-asiantuntija Max Schulman tekee viljamarkkinat tutuiksi.
Viljamarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä
Mitkä tekijät vaikuttavat viljamarkkinoihin? MTK:n vilja-asiantuntija Max Schulman kertoo, mitkä tekijät vaikuttavat markkinoihin.
Miten vastata markkinariskeihin?
Tässä videossa perehdytään, miten vastataan markkinariskeihin erityisesti markkinajärjestelmien tuntemisen kautta.
Tunne omat tuotantokustannukset
Lanterra Oy:n vilja-asiantuntija Timo Jaakkola käy läpi vilja-alan kannattavuutta ja talouden tunnuslukuja.
Suojautuminen futuureilla ja optioilla
Kuinka paljon viljasadosta kannattaa kiinnittää vai kannattaako? Lanterra Oy:n vilja-asiantuntija Timo Jaakkola kertoo, miten suojautua markkinahinnoilta futuureilla ja optioilla.
Viljakaupan sopimukset, kaupan toteutus ja hintariskien hallinta
Taneli Rytsä Northstar Brokeragesta kertoo viljakaupan sopimuksista, kaupan toteutuksesta ja hintariskien hallinnasta.
Lahtiraivamarkkinat
Miten laivarahtimarkkinat vaikuttavat kokonaiskustannuksen ja hintakilpailukyvyn muodostumiseen?
Hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa
Viimeisessä osassa Taneli Rytsä Northstar brokeragesta pohtii hintariskien hallintavalmiuksien pohdintaa koko ketjussa.

Taru Antikainen

hankepäällikkö

Tuotto-hanke

+358 20 413 2042

+358 50 570 9035

Timo Jaakkola

viljelijäasiantuntija

Tuotto-hanke

+358 40 073 2145

Jukka Peltola

vilja-asiantuntija

Tuotto-hanke

+358 20 413 2043

+358 50 356 3140