Takaisin Kiitos äänestäjille ja lämpimät onnittelut uusille aluevaltuutetuille!

Ajankohtaista

Kiitos äänestäjille ja lämpimät onnittelut uusille aluevaltuutetuille!

24.01.2022

Pidetään palvelut lähellä ja maaseutu elinvoimaisena.

Aluevaalien merkitystä ei ole turhaan korostettu. Juuri ensimmäisten valtuustojen päätöksillä on ratkaiseva merkitys, kuinka läheltä palvelut jatkossa saa. Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, tulevien päättäjien ensimmäisiä tehtäviä on päättää palveluverkosta. 

- Vaalitulos vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten maaseudun lähipalvelut maaseudulla pysyvät. Nyt valittavilla valtuutetuilla on suuri vastuu. Pelissä on – ei enempää eikä vähempää - koko maaseudun elinvoima. Nyt jos koskaan, maaseudulla on herättävä ja lähdettävä äänestämään lähipalveluiden puolesta, Marttila muistuttaa.

Vaaleissa valitut henkilöt päättävät siitä, miten esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito tai vanhuspalvelut omassa kunnassa järjestetään. 

- Puhumattakaan pelastustoimesta, jonka pysyminen lähialueella on äärimäisen tärkeää.  Nämä ovat niitä arjen asioita, jotka luovat perusturvan maaseudulle, jonka keskiössä on maalla asuva ihminen.

Marttilan mielestä huolimaton ja suoraviivainen lähipalvelujen karsiminen vievät maaseudun sote-uudistuksen väärille urille, jonka seuraukset voivat olla maaseudulle kohtalokkaita. 

- Kenenkään elämä ei saa vaikeutua maaseudulla. Lähipalveluverkon on oltava kunnossa. Perusturvan on oltava kunnossa jokaisessa tuvassa ajasta ja paikasta riippumatta. 

- Tavoitteeksi on asetettava maaseutu, joka huomioi ihmisen ja vahvistaa hänen oikeuttaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, kiteyttää Marttila.  
 

21 hyvinvointialuetta
•    Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta (pois lukien Helsinki). 
•    Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. 
•    Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta pohjana on alueen asukasluku.
Hyvinvointialueen tehtävät
•    neuvolapalvelut
•    kouluterveydenhuolto
•    perusterveydenhuolto
•    erikoissairaanhoito
•    työkykypalvelut
•    vammaispalvelut
•    vanhuspalvelut
•    pelastustoimi.

MTK järjesti valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 24.11.2021 paneelikeskustelun puolueiden puheenjohtajille. Tallenne on katsottavissa MTK:n verkkosivuilla. Pääset sinne tästä