null Kansallista elpymissuunnitelmaa eli kestävän kasvun ohjelmaa valmistellaan vauhdilla

Uutinen – Yrittäminen

Kansallista elpymissuunnitelmaa eli kestävän kasvun ohjelmaa valmistellaan vauhdilla

23.10.2020

Koronakriisistä toipumiseksi laaditaan elpymissuunnitelmia kaikilla tasoilla EU:sta kuntiin. Maakunnat laativat omat suunnitelmansa syyskuun loppuun mennessä ja alustavan kansallisen suunnitelman pitäisi valmistua tänä vuonna.

Suomessa kestävän kasvun ohjelman rahoitus kohdennetaan kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen, jotka ovat:

  • Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle.

  • Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta.

  • Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen.

  • Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen.

  • Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen.

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

MTK on esittänyt elvytysmiljardien käyttämistä aluelähtöisesti, hankkeisiin, jotka nähdään maakunnissa tärkeiksi. Järjestön näkemyksiä on viety niin alueellisiin suunnitelmiin kuin Suomen tulevan ohjelman valmisteluun.

MTK on muistuttanut, että kestävä talous vaatii systeemitason muutosta fossiilitaloudesta kierto- ja biotalouteen. Elvytysohjelman on tuettava muutosta. Avainasemassa ovat tällöin energiantuotanto, liikkuminen sekä uusiutuvat luonnonvarat. MTK korostaa, että kestävää kiertotaloutta ei ole ilman kasvavaa biotaloutta. Maailman kasvava kysyntä vaatii materiaalien tehokasta kierrätystä. Mutta todelliseen muutokseen päästään vasta silloin, kun kiertojärjestelmiin tulevat uudet materiaalivirrat ovat biotalouden, eivätkä fossiilitalouden, tuotteita. Suomessa on hyvät mahdollisuudet luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Elvytystoimien tulee olla nopeasti toteutettavia ja alueiden ratkaisuista nousevia. Toimenpiteet voidaan koota laajempien kokonaisuuksien alle. Näissä kokonaisuuksissa tulee olla mahdollisuus toteuttaa eri kokoisia hankkeita.

MTK:n pian myös julkisuuteen toimitettavat esitykset tuovat vastauksia valtioneuvoston asettamiin painopisteisiin. Kärkiteemoja ovat mm biokaasu, biotalouden TKI ja digitalisaatio. Edelleen järjestö mielellään kuulee lisäideoita elvyttävistä toimista.

Kestävän kasvun ohjelman lisäksi elvytysrahoitusta tulee myös useiden muiden rahastojen kautta.Marko Mäki-Hakola

elinkeinojohtaja

ryhmän yleisjohto, alue-, rakenne- ja maaseutupolitiikka, liikenneinfrastruktuuri, väylät, innovaatiopolitiikka, hanketoiminta, elinkeino- ja yrittäjyysvaliokunta

+35820 413 3701

+35840 502 6810

aiheet: mtk, elvytyspaketti