null Harppaus EU-politiikkaan

Blogi – Kansainvälinen toiminta

Harppaus EU-politiikkaan

30.11.2020

Elämme muutoksen aikaa. Brexitin siirtymäkausi loppuu 31. joulukuuta 2020. Tämänhetkiset säännöt EU:n yhteiselle maatalouspolitiikalle (CAP) ovat myös voimassa joulukuun loppuun asti, minkä jälkeen ne korvataan siirtymäsäännöillä, kunnes CAP-uudistuksesta sovitaan ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sen. EU:n monivuotinen budjettikehys (pitkän aikavälin budjetti) vuosille 2021–2027 vaatii parlamentin hyväksyntää päätöksentekoprosessin loppuun saattamiseksi. Neuvosto arvioi eurooppalaisen ilmastolain sekä parlamentin ehdottamat, päästöjen vähentämiseksi kiristetyt tavoitteet, ja neuvostolta odotetaan päätöksiä joulukuun aikana. Afrikkalainen sikarutto vaikuttaa leviävän Saksassa kulovalkea tavoin, mikä vaikuttaa sianlihan tuottajahintoihin sekä EU:n sisällä että maailmanmarkkinoilla. Puhumattakaan meneillään olevasta koronapandemiasta, joka samanaikaisesti asettaa lisäpaineita EU-rahoitukselle.

Kaikki tämä vaikuttaa Suomen maatalouteen, ja olen iloinen saadessani olla osa Brysselissä tehtävää työtä, jolla taataan kestävä, kasvava ja tuottoisa maataloustuotanto Suomessa.

Lakien säätäminen EU-tasolla ei ole helppoa, sillä lakien pitäisi ottaa huomioon sekä koko EU että yksittäiset jäsenvaltiot. Jokaisella EU-maalla on Brysselissä tietty määrä eturyhmiä, jotka yrittävät vaikuttaa poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin sen kysymyksen ja maan puolesta, jota he edustavat. Tätä kutsutaan lobbaukseksi.

Olen työskennellyt kaksi kuukautta harjoittelijana MTK:n, SLC:n ja Pellervon yhteisessä toimistossa Brysselissä. Toimistossa työskentelee johtaja, kotieläinasiamies, assistentti ja harjoittelija, ja toimisto on vuodesta 1991 asti työskennellyt suomalaisen maaseudun edunvalvojana EU-tasolla. Samoissa toimitiloissa työskentelee myös Nordic Family Forestry, NSF, metsäpolitiikan neuvonantaja sekä Maaseudun Tulevaisuuden kirjeenvaihtaja. Tuntuu mahtavalta, että toimisto sijaitsee vain kivenheiton päästä EU:n sydämestä. Toimiston ikkunasta näkee Euroopan komission päärakennuksen, ja toimiston katu johtaa Euroopan parlamentille.

Matkustin Brysseliin innostuneena siitä, että minä, vastavalmistunut juristi, saisin oppia maa- ja metsätalouspolitiikan lobbaustoiminnasta. Paikan päällä ymmärsin kuitenkin, että Brysselin toimisto valvoo myös kysymyksiä, jotka liittyvät ”perinteiseen” maa- ja metsätalouspolitiikkaan, kuten ympäristöön ja energiaan liittyviä kysymyksiä, jotka luovat maaseudulle uusia mahdollisuuksia.

Päätehtäviäni ovat valvoa ja raportoida työstä Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa sekä osallistua Copa-Cogecan, Euroopan maatalouden ja osuuskuntien kattojärjestön, työryhmien kokouksiin silloin, kun etujärjestöiden asiantuntijat tai luottamushenkilöt ovat estyneitä. On opettavaista saada olla mukana, kun hyvin erilaiset maat saavuttavat yksimielisyyden, etenkin, kun ajatellaan, kuinka erilaista maatalous on eri puolilla Eurooppaa. Kaikilla mailla on kuitenkin yhteinen halu kehittää ja tukea maataloutta.

Miltä harjoittelijan työpäivä Brysselin toimistossa sitten voi näyttää? Herään aikaisin aamulla, jotta ehdin osallistua Microsoft Teamsin kautta pidettävään etäkokoukseen Suomessa olevien kollegoideni kanssa. Seuraavaksi osallistun kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin sekä oman että muiden osaamisen syventämiseksi. Sen jälkeen kirjoitan raportin tilaisuudesta tiedottaakseni sekä asiantuntijoita että luottamushenkilöitä MTK:ssa, SLC:ssä ja Pellervolla siitä, mitä EU:ssa on meneillään.

Etu tässä vallitsevassa koronatilanteessa on se, että nykytilanteessa periaatteessa kaikki tehdään etänä, mikä tarkoittaa sitä, että vältyn juoksemasta osoitteesta toiseen Brysselissä osallistuakseni erilaisiin tilaisuuksiin. Työpäivä on jopa rutiininomaisempi, sillä tapahtumia ei järjestetä iltaisin. Haittapuoli on kuitenkin se, että uusien ihmissuhteiden luominen on huomattavasti vaikeampaa sekä oman organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Normaaleissa olosuhteissa Brysselin toimistolla nimittäin vierailee säännöllisesti MTK:n, SLC:n ja Pellervon asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä, kun he osallistuvat erilaisiin kokouksiin.

Kahden kuukauden jälkeen yhteensä viiden kuukauden pituisesta harjoittelustani Brysselissä olen nopeasti saanut kuvan prosessista, jolla EU:n politiikka muotoutuu. Olen pannut merkille, että luottamusta luodaan toiminnalla ja pätevyydellä, jota etujärjestöillä, joita minä edustan, on osoittautunut olevan. Ongelmista ei vain valiteta, vaan niihin myös tarjotaan ratkaisuja. Olen myös huomannut, että tiivis työskentely Copa-Cogecan kanssa on osoittanut yhteistyön ja monimuotoisuuden olevan valtaa. Huolimatta vahvasta yhteistyöstä sekä Copa-Cogecan että muiden maiden Brysselin toimistojen välillä, epätoivon hetkiä voi joskus syntyä, kun sellaiset kysymykset kuin vaihtoehdon löytäminen energiaturpeelle eivät vaikuta olevan erityisen tärkeitä muissa jäsenvaltioissa, joissa turvetuotanto on alhaisempaa. Olen sen myötä huomannut, kuinka paljon EU-politiikka vaikuttaa suomalaiseen maatalouteen, halusimme sitä tai emme.

Vaikka kaikki EU:ssa ei olekaan täydellistä, olen täällä Brysselissä päivä päivältä vakuuttuneempi siitä, että kaikesta huolimatta meillä on yhdessä paremmat mahdollisuudet luoda kestävä tulevaisuus. Kaikesta huolimatta on jossain määrin EU:n ansiota, että minun oli yhtä helppo muuttaa tänne työskentelemään kuin muuttaa Lundiin opiskelemaan. Näistä mahdollisuuksista, kun saan nähdä maailmaa, olen erittäin kiitollinen.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä suosittelen vahvasti muita EU-kysymyksistä kiinnostuneita suorittamaan työharjoittelun Brysselissä. Se on uskomattoman jännittävää, mutta samaan aikaan myös erittäin opettavaista!

EUROOPAN YTIMESTÄ

MTK:n Brysselin toimisto


Brysselin toimiston tehtävänä on ajaa jäsentemme etuja sekä varmistaa, että Suomen maatalouden erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisimman hyvin EU:n lainsäädännössä ja kansainvälisessä kauppapolitiikassa. Brysselin toimisto seuraa EU:n maatalouspolitiikkaa ja toimii aktiivisesti Euroopan maataloustuottajien ja maatalousosuuskuntien järjestö Copa-Cogecassa.
Euroopan ytimestä -blogia on kirjoittanut Brysselin toimistolla harjoittelijana työskennelleet Tiina Paajanen, Elin Sundblad, Terhi Korpi, Kaius Oljemark, Joanna Asumus, Elisa Vornanen, Pentti Linnamaa, Linnea Nordling, Milla Anttila sekä Iida Viholainen.

Suositellut artikkelit

Tarjoamme opintojen loppuvaiheessa olevalle EU-asioista kiinnostuneelle ja EU-uraa suunnittelevalle korkeakouluopiskelijalle tai vastavalmistuneelle mahdollisuuden harjoitteluun Brysselissä.