Takaisin MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

Lausunto

MTK kirjallinen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa

30.01.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua selonteosta: VNS 15/2022 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 Hyvinvointia ja turvallisuutta muuttuvassa ilmastossa. 

MTK:n näkemyksen mukaan sopeutuminen on keskeinen osa yhteiskunnan harjoittamaa ilmastotyötä, koska se lopulta ratkaisee sen, kuinka hyvin muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa pärjätään. 

MTK:lla ei ole huomautettavaa selonteosta. 

Helsingissä 30.01.2023 

Anssi Kainulainen
energia-asiantuntija

Päivi Nerg 
elinvoimajohtaja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry