Takaisin MTK:n jäsenyys on enemmän kuin hintansa arvoinen

Uutinen – Jäsenyys

MTK:n jäsenyys on enemmän kuin hintansa arvoinen

10.02.2022

MTK:n jäsenyys kannattaa monella tavalla. Jäsenenä olet mukana vaikuttamassa elinkeinojemme tulevaisuuteen, pääset mukaan järjestön toimintaan ja hyödyt monenlaisista rahanarvoisista jäseneduista.

MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien oma ja suurin maaseudun asiaa ajava etujärjestö. Olemme arvostettu, asiantunteva ja luotettava kumppani päättäjille. Jäsenkuntamme ääni kuuluu, sillä MTK:ssa ylintä valtaa käyttävät joka tasolla jäsenten valitsemat luottamushenkilöt.

Vaikutamme joka päivä jäsenkuntaamme ja suomalaista maaseutua koskevaan lainsäädäntöön, verotukseen ja rahoitukseen. Edunvalvontamme yltää paikallistasolta Brysseliin ja muihin kansainvälisiin verkostoihimme asti.

MTK on tutkitusti yksi vaikuttavimmista ja aktiivisimmista etujärjestöistä Suomessa ja Brysselissä. Helsingin yliopistossa muutama vuosi sitten tehdyn selvityksen mukaan MTK on ns. supervaikuttaja, joka on Suomessa lainsäädäntövalmisteluun vaikuttamisen kärkikolmikossa. Brysselissä olemme aktiivisuudessa niin ikään suomalaisten lobbareiden kärkikastissa.

Eri tuotantosektorien asiat nousevat MTK:ssa nopeasti esille valiokuntien ja verkostojen kautta. Kykenemme nopeasti myös järjestölliseen toimintaan, mikäli tilanne vaatii. Laaja jäsenkunta tuo edunvalvontaamme vaikuttavuutta.

 

MTK on varmistanut maatalouden rahoituksen ja torjunut veronkorotukset


Ilman MTK:a ei viljelijöiden ja metsänomistajien yhteinen ääni kuulu päätöksenteossa. Edunvalvonnan tulokset eivät ole nopeita vaan monessa vaikuttamisasiassa työ vie vuosia ja vaatii neuvotteluja monien eri tahojen kanssa. Takaiskuilta ei ole aina vältytty, mutta isossa kuvassa järjestö on puolustanut maaseudun elinkeinoja vahvasti.

Olemme onnistuneet turvaamaan maatalouden rahoituksen seuraavalle ohjelmakaudelle ja vaikuttaneet aktiivisesti tukipolitiikkaan. Olemme myös varmistaneet, että uusia, kustannuksia aiheuttavia verorasitteita ei ole maa- ja metsätalouden harjoittajille asetettu tälle hallituskaudelle. Energiaveronpalautus maanviljelijöille on onnistuttu säilyttämään, vaikka fossiilisten polttoaineiden verotusta on kiristetty. Olemme varmistaneet yrittäjävähennyksen maa- ja metsätalouden harjoittajille ja torjuneet useat yritykset kiinteistöveron laajentamiseksi maa- ja metsätalousmaahan. Puolustamme aktiivisesti metsänomistajan asemaa puumarkkinoilla ja vaikutamme metsien käyttöä koskevaan lainsäädäntöön.

Olemme aktiivinen vaikuttaja EU:n maatalouspolitiikkauudistuksessa sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikassa, jolla on isoja vaikutuksia metsiemme käyttöön. Vaikutamme jatkuvalla työllä EU:n Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman toimeenpanoon. Vaikuttamistyön alla ovat mm. CAP:n kansallinen suunnitelma, Pellolta pöytään -strategian esitykset ja maaperästrategia. Metsätalouden kannalta erityisen tärkeitä ovat metsästrategia, kestävän rahoituksen kriteerit, ilmastolainsäädännön uudistukset sekä biodiversiteettistrategia.

Järjestön keskeisintä vaikuttamista ovat maankäyttö ja maanomistajien oikeudet. Järjestö ajaa vahvasti jäsenkuntansa asiaa riistapolitiikassa sekä valmistelussa olevissa luonnonsuojelulain päivityksessä, lunastuslain uudistuksessa sekä kaavoitus- ja rakennuslain uudistuksessa.

Koronakriisin aikana MTK on tehnyt hartiavoimin työtä viljelijöiden henkisen jaksamisen tukemiseksi sekä kausityövoiman varmistamiseksi tiloillemme.


Kymmenen esimerkkiä siitä, mitä MTK:n edunvalvonnalla on saavutettu
 

1.    30 % maistasi ei ole vielä pakkosuojeltu.
2.    Pelloilla ja metsillä ei ole kiinteistöveroa.
3.    Suomalaisilla maatalousyrittäjillä on EU:n paras sosiaaliturva ja kotieläintiloilla lomitus.
4.    Maataloustuesta ei leikattu -15 % seuraavalle ohjelmakaudelle.
5.    Pohjoinen tuki on vakaammalla pohjalla kuin koskaan. Etelä-Suomen tuki on pelastettu nautakarjan ja lampaiden osalta, vaikka kyseessä oli vain siirtymäkauden tuki.
6.    Monet erikoiskasvit saavat erityistukia.
7.    Luonnonhaittakorvaus on ja pysyy kampituksista huolimatta.
8.    Maa- ja metsätalousyrittäjät ovat 5% yrittäjävähennyksen piirissä
9.    Cap-tuki maksetaan myös 2000-luvulla raivatuille pelloille vuodesta 2023 alkaen.
10.    MTK:n ilmastotiekartta on pohjana valtion ilmastotoimissa. Tuotannon alasajo ei ole enää vaihtoehto.

 

Kuluttajien luottamus kotimaiseen ruokaan ja metsien kestävään talouskäyttöön on vahvistunutJärjestömme viestii ja kampanjoi suomalaisen ruuan- ja puuntuotannon vahvuuksista, mm. niiden vastuullisuudesta. Viime vuosina olemme satsanneet erityisesti koululaisin ja nuoriin aikuisiin mm. laaja-alaisen yhteistyön, koululaistyön ja kohdennettujen digikampanjoiden kautta.

Viestimme päätöksentekijöille, medialle ja kuluttajille aktiivisesti maa- ja metsätalouden roolista myös ympäristökysymysten ratkaisijoina. Useat kyselyt ja selvitykset osoittavat, että tärkeimmissä kysymyksissä meillä on myös takanamme suomalaisten tuki, ja että järjestömme, kotimaisen ruuan ja kestävän perhemetsätaloutemme imago suomalaisten keskuudessa on viime vuosina vahvistunut.  
 

Lukuisat jäsenedut ja -palvelut kuittaavat jäsenmaksun


Jäsenemme ovat oikeutettuja lukuisiin jäsenpalveluihin sekä rahanarvoisiin jäsenetuihin. Jäsenenä saat rahanarvoista apua juristeiltamme mm. verotukseen sekä maankäyttö- ja lupa-asioihin. MTK on myös tuottanut jäsenpalveluna runsaasti erilaisia sopimuspohjia jäsentensä käyttöön. Palveluitamme ja etujamme hyödyntämällä saa jäsenmaksun kuitattua varsin helposti.

Jäsenenä säästät esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista, koneista ja laitteista. Kattavan listan jäseneduista löydät osoitteesta www.mtk.fi/jasenedut. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja.


MTK tarjoaa jäsenille ajankohtaista tietoa jäsenviestinnän ja koulutusten kautta. Valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutuksiin, sähköisiin jäseniltoihin ja webinaareihin osallistuu vuosittain tuhansia jäseniä, luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä. Olemme myös mukana lukuisissa koulutus- ja työssä jaksamista edistävissä yhteistyöhankkeissa. Aktiivinen maaseutunuorten toiminta tarjoaa hyvän kanavan verkostoitua ja tulla mukaan yhteisöömme.

Lue lisää: www.mtk.fi/jasenyysKlaus Hartikainen

jäsenviestintäpäällikkö

jäsenviestinnän koordinointi ja toteutus

+358 20 413 2316

+358 40 169 2060

aiheet: edunvalvonta, jäsenyys, jäsenedut


Saatat olla kiinnostunut myös näistä