Takaisin Kotimaisen ruuan tuottajat, maanviljelijät ja elintarviketyöntekijät kannustavat suomalaisia vaatimaan lisää kotimaista ruokaa kuntien keittiöihin

Tiedote – Maatalous ja suomalainen ruoka

Kotimaisen ruuan tuottajat, maanviljelijät ja elintarviketyöntekijät kannustavat suomalaisia vaatimaan lisää kotimaista ruokaa kuntien keittiöihin

08.06.2021

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL muistuttavat suomalaisia ja tulevia kuntapäättäjiä kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen merkittävistä hyödyistä, joiden takia jokaisessa kunnassa kannattaa lisätä kotimaisen ruuan osuutta kunnan keittiöissä.

MTK ja SEL haastavat suomalaisia äänestämään kuntavaaleissa ehdokkaita, jotka lupaavat toimia kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen puolesta.

Kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen edut ovat kiistattomat: ne synnyttävät työpaikkoja ja verotuloja sekä vahvistavat aluetaloutta, elintarviketuotantoa ja -teollisuutta, mikä turvaa Suomen ruokaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Koronakriisi on alleviivannut entisestään, miten tärkeää on, että Suomi ei ole tuontiruuan varassa kriisitilanteissakaan.

-    Kotimaisen ruuan alkuperään, tuottajaan ja jalostajaan voi aina luottaa. Vastuullinen ruuantuotantomme lähtee maatiloilta ja jatkuu läpi koko ruokaketjumme. Osaavat ja työhönsä vahvasti sitoutuneet ammattilaiset varmistavat, että kuntapäättäjien tehtävä on mahdollisimman helppo: suosimalla hankintakriteerien painotuksilla tuoretta, lähellä tuotettua ja vastuullista ruokaa voi vaikuttaa ruokavalintojen kotimaisuuteen, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. 

Kotimaisilla elintarvikehankinnoilla on kuntalaisten vahva tuki. SEL:n tammikuussa Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan peräti 93 % suomalaisista haluaa, että kunnan hankinnoissa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nostaisi hankintahintaa.

-    Kuntapäättäjät eivät voi ohittaa äänestäjien selvää tahtoa. Suomalaiset haluavat, että kunnan keittiöissä - esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa - tarjotaan kotimaista ruokaa. Keinot kotimaisten elintarvikkeiden lisäämiseen julkisissa hankinnoissa ovat olemassa, jos niitä vain halutaan käyttää. Hankintalaki tai kuntien yhteiset hankintarenkaat eivät ole este, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen painottaa.

Kunnat tekevät vuosittain hankintoja yli 20 miljardilla eurolla. Julkisten elintarvikehankintojen arvo on noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. Kilpailulainsäädäntö ei estä hankintojen ohjaamista kotimaisiin hankintoihin, sillä vaikka kotimaisuus tai paikallisuus ei käy suoraan hankintakriteeriksi, kunta voi itse päättää käyttämistään laatu- ja vastuullisuuskriteereistä.

MTK ja SEL kannustavatkin jokaisen kunnan tulevia kuntapäättäjiä linjaamaan kestävistä ruoka- ja ruokapalveluhankinnoista selkeästi kuntastrategiassa ja sitä tarkentavassa hankintastrategiassa, jotta päättäjien ja kuntalaisten tahto toteutuu hankintapäätöksissä.

Ruuantuottajien ja elintarviketyöntekijöiden etujärjestöt kampanjoivat myös sosiaalisessa mediassa kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen puolesta nostamalla esiin eri alojen alkutuottajia ja elintarviketyöntekijöitä. Kampanjan kasvot ja viestit löytyvät myös osoitteesta www.kotimaistaruokaa.fi 

Lisätiedot: 
puheenjohtaja Juha Marttila, MTK, 050 341 3167
puheenjohtaja, Veli-Matti Kuntonen, SEL, 0400 611 882


Juha Marttila

I puheenjohtaja

(yhteydenotto- ja tapaamispyynnöt ks. johdon assistentti Mirja Perttu)

+35820 413 2340

+35850 341 3167