null MTK ja Töitä Suomesta Oy jakavat tietoa kausityöntekijöiden oikeuksista

Tiedote – Hanke

MTK ja Töitä Suomesta Oy jakavat tietoa kausityöntekijöiden oikeuksista

16.6.2021

EU-maiden eri toimijat ja Euroopan työviranomainen, European Labour Authority (ELA), kampanjoivat kausityöntekijöiden oikeuksien puolesta. Kampanja kestää kesäkuun puolivälistä lokakuun 2021 loppuun asti. Kampanjan teemat eivät mene pois muodista, ne kuuluvat jokaiseen työpäivään.

Tavoitteena on lisätä työntekijöiden tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä saatavilla olevista neuvonta- ja ohjauspalveluista. Kampanjalla tuetaan myös työnantajia täyttämään velvollisuutensa havainnollistamalla, mitä etua lainsäädännöstä ja reilusta työstä on. ELA koordinoi kampanjaa ja sitä toteutetaan kansallisesti eri maissa. 

Kampanjan kohderyhmänä ovat kausityöntekijät, työnhakijat ja alkutuotannon työnantajat sekä poliitikot, virkamiehet ja eurooppalaiset sekä kansalliset sidosryhmät. 

Kausityön pitää olla reilua - Työn reiluus ei ole kausiluonteista  

Kampanjan keskeiset viestit:
•    Kausityöntekijöillä on oikeus tasavertaisiin työolosuhteisiin, samoihin työntekijöiden oikeuksiin kuin paikallisilla työntekijöillä.
•    Kausityöntekijät saavat tarvittaessa apua ja neuvontaa kääntymällä eri palveluiden, hallinnon ja verkostojen puoleen. 
•    Kausityöntekijöitä työllistävät työnantajat hyötyvät työntekijöiden tasavertaisuudesta ja  saatavuudesta. 

”Haluamme varmistaa monipuolisen työvoiman saatavuuden suomalaisella maaseudulla, ja nostaa esiin hyvää työnantajuutta ja kestävää ”kausityön kaarta” aina työnhausta tilalle ja kotiinpaluuseen asti”, kertoo projektipäällikkö Kati Kuula MTK:sta / Töitä Suomesta Oy:stä.

”Olemme koonneet Töitä Suomesta Oy:n sivuille tietopaketin maaseudun kausitöistä. Työnantajille tarjoamme työkaluja ja opastusta esimerkiksi rekrytoinnissa, maahantuloasioissa ja perehdyttämisessä. Työntekijöille eri maista annamme tietoa avoimista kausityöpaikoista, kausitöihin valmistautumisesta ja Suomessa työskentelystä.”

Lisäksi käytännön neuvoja ja tukea saa MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n kausityövoimahankkeen neuvojilta, kotisivuilta ja somekanavista. 

Suomessa ELAn kampanjaan osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, aluehallintovirasto AVI, Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos (Kela), TE-hallinto, MTK, Maaseudun Työnantajaliitto sekä Hedelmän ja Marjanviljelijän liitto.

Lue lisää: https://www.töitäsuomesta.fi/mykausi/  

#Rights4AllSeasons 

 


Kati Kuula

työvoimapalveluasiantuntija

+358 20 413 2025

+358 45 112 9173

Suositellut artikkelit

Vastaa ja vaikuta, anna palautetta sekä tietoa viranomaisille siitä, mihin pitää varautua eri palveluissa (kuten työluvat, verokortit). Työntekijöiden liikkumiseen maan sisäisesti ja eri maista tulevalle...

Mitä työnantajan tulee muistaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä? Mitkä ovat työntekijöiden hyväksikäytön tunnusmerkit ja mitä pitää tehdä, jos ongelmia ilmenee? Näihin kysymyksiin...

Kyselyn avulla kerätään taustatietoa kausityöntekijöiden tarpeesta. Tiedon avulla arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä sekä tilannetta huoltovarmuuden kannalta. Kyselyn yhteistyötahot: MTK, SLC, HML,...

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan viljelijäjärjestöt haluavat nopeaa muutosta valkoposkihanhen suojelustatukseen EU:n lintudirektiivissä ja Bernin sopimuksessa. Järjestöjen mukaan...

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL muistuttavat suomalaisia ja tulevia kuntapäättäjiä kuntien kotimaisten elintarvikehankintojen merkittävistä hyödyistä,...

Maaliskuun alussa käynnistyneen MY-kausi-hankkeen (Maaseudun Yritysten kausityövoiman hankintaedellytysten parantaminen) tavoitteena on parantaa maaseudun yritysten mahdollisuuksia palkata työvoimaa kaudelle...