Takaisin MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n MY-kausi-hanke maatilojen avuksi korona-aikana 

Tiedote – Maaseudun edunvalvonta

MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n MY-kausi-hanke maatilojen avuksi korona-aikana 

25.03.2021

Maaliskuun alussa käynnistyneen MY-kausi-hankkeen (Maaseudun Yritysten kausityövoiman hankintaedellytysten parantaminen) tavoitteena on parantaa maaseudun yritysten mahdollisuuksia palkata työvoimaa kaudelle 2021 ja helpottaa tilojen rekrytointimahdollisuuksia myös pidemmällä tähtäimellä. - Myös yritysten rekrytointien monipuolistaminen on tavoitteena, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Kuula. 

Hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja siitä, miten parantaa maaseudun yritysten houkuttelevuutta työnantajana ja miten kohdata erilaisia työntekijöitä. Hankkeessa kehitetään rekrytointimarkkinoinnin alustaa, jonka avulla maatilat ja kausityöpaikat tuodaan paremmin esille kotimaisten ja ulkomaisten työnhakijoiden löydettäviksi. Alustaa päästään testaamaan ja ottamaan käyttöön vielä tämän kevään aikana.  

Hankkeen tavoitteena on 
-    tarjota maaseudun yrityksille kausityövoiman rekrytointiin tarvittavaa tietoa ja materiaaleja sekä koota ne samaan paikkaan
-    auttaa yrityksiä monipuolisempaan kausityövoiman käyttöön
-    kerätä tilojen kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuoden 2021 aikana
-    koronakriisin helpotettua – mahdollisesti vuonna 2022 – auttaa tiloja monipuolistamaan rekrytointejaan  
-    auttaa maaseudun yrityksiä kriisitilanteessa, mikäli korona jatkuu vuonna 2022. 
 
Hanke tavoittelee myös hyvää ja monipuolista yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Vuosi 2020 osoitti, että koronan tuomiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja ongelmat ratkaisemaan vain monipuolisella, eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä eri alueiden TE-viranomaisten sekä monien muiden tahojen kanssa ja hyödyntämään näiden tarjoamia palveluita. 

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Katso myös: www.toitasuomesta.fi     

Lisätiedot: 
Kati Kuula, hankkeen projektipäällikkö, 045 112 9173, kati.kuula@mtk.fi