Takaisin MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n MY-kausi-hanke maatilojen avuksi korona-aikana 

Tiedote – Yrittäminen

MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n MY-kausi-hanke maatilojen avuksi korona-aikana 

25.03.2021

Maaliskuun alussa käynnistyneen MY-kausi-hankkeen (Maaseudun Yritysten kausityövoiman hankintaedellytysten parantaminen) tavoitteena on parantaa maaseudun yritysten mahdollisuuksia palkata työvoimaa kaudelle 2021 ja helpottaa tilojen rekrytointimahdollisuuksia myös pidemmällä tähtäimellä. - Myös yritysten rekrytointien monipuolistaminen on tavoitteena, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Kuula. 

Hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja siitä, miten parantaa maaseudun yritysten houkuttelevuutta työnantajana ja miten kohdata erilaisia työntekijöitä. Hankkeessa kehitetään rekrytointimarkkinoinnin alustaa, jonka avulla maatilat ja kausityöpaikat tuodaan paremmin esille kotimaisten ja ulkomaisten työnhakijoiden löydettäviksi. Alustaa päästään testaamaan ja ottamaan käyttöön vielä tämän kevään aikana.  

Hankkeen tavoitteena on 
-    tarjota maaseudun yrityksille kausityövoiman rekrytointiin tarvittavaa tietoa ja materiaaleja sekä koota ne samaan paikkaan
-    auttaa yrityksiä monipuolisempaan kausityövoiman käyttöön
-    kerätä tilojen kokemuksia ja kehittämisehdotuksia vuoden 2021 aikana
-    koronakriisin helpotettua – mahdollisesti vuonna 2022 – auttaa tiloja monipuolistamaan rekrytointejaan  
-    auttaa maaseudun yrityksiä kriisitilanteessa, mikäli korona jatkuu vuonna 2022. 
 
Hanke tavoittelee myös hyvää ja monipuolista yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Vuosi 2020 osoitti, että koronan tuomiin haasteisiin pystytään vastaamaan ja ongelmat ratkaisemaan vain monipuolisella, eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä. Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä eri alueiden TE-viranomaisten sekä monien muiden tahojen kanssa ja hyödyntämään näiden tarjoamia palveluita. 

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun ja sen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Katso myös: www.toitasuomesta.fi     

Lisätiedot: 
Kati Kuula, hankkeen projektipäällikkö, 045 112 9173, kati.kuula@mtk.fi 
 


Kati Kuula

työvoimapalveluasiantuntija

+358 20 413 2025

+358 45 112 9173


Suositellut artikkelit

EU-maiden eri toimijat ja Euroopan työviranomainen, European Labour Authority (ELA), kampanjoivat kausityöntekijöiden oikeuksien puolesta. Kampanja kestää kesäkuun puolivälistä lokakuun 2021 loppuun asti. Kampanjan...

2

09.04.2021

Kausityöntekijät 2021

09.04.2021

Alkutuotanto työllistää 100 000 henkilöä vuositasolla. Tästä kausityöt työllistävät vuosittain noin 16 000 henkilöä huipun ollessa kesäkuukausina. Tänä vuonna kausityöntekijöitä tarvitaan kesäkuukausina 10 000 – 16...

Viime keväällä kausityövoimakriisiä ratkomaan perustettu Töitä Suomesta Oy laajentaa 18.1. toimintansa koko Suomeen. Samalla yhtiö lanseeraa palveluvalikoiman, jolla voidaan auttaa maaseudun työnantajia ja...

Koronaepidemia nosti esille lukuisia ulkomaisen työvoiman saatavuuteen liittyviä hankaluuksia. Koronakriisi voi vaikuttaa vielä ensi kauden työvoiman käyttöön ja siksi kausityövoiman saantiin liittyvät pullonkaulat on...

Koronakevään vaikutus kausityövoiman saatavuuteen on herättänyt paljon julkista keskustelua. Ulkomaisen työvoiman lisäksi tarve on yhä löytää noin 10 000 työntekijää Suomesta. Työnantajat ovat löytäneet osaavia ja...