Takaisin Kausityöntekijät 2021

Artikkeli – Maaseudun edunvalvonta

Kausityöntekijät 2021

09.04.2021

Alkutuotanto työllistää 100 000 henkilöä vuositasolla. Tästä kausityöt työllistävät vuosittain noin 16 000 henkilöä huipun ollessa kesäkuukausina. Tänä vuonna kausityöntekijöitä tarvitaan kesäkuukausina 10 000 – 16 000. Osa tiloista tekee mahdollisesti sopeuttamistoimia vähentäen työvoimatarvetta esimerkiksi lisäämällä itsepoimintaa. Osalle tiloista tulee ulkomailta entisestään tutut työntekijät, osa työllistää esimerkiksi paikallisia nuoria, osa molempia. 

Terveysturvallisuus edellä

Terveysturvallisuus on keskeisessä asemassa kauden onnistumisen kannalta, ja tämä tuleekin huomioida aina lähtömaasta lähdettäessä tilalle saapumiseen sekä koko kauden ajan. Työnantajan tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma ja olla yhteydessä oman kuntansa tartuntatautilääkäriin ennen työntekijöiden tuloa. MMM ja Ruokavirasto ovat tiedottaneet tiloja turvallisesta maahantulosta, THL:n laatimasta terveysturvallisuussuunnitelmaohjeesta sekä terveysturvallisuusohjeista työntekijöille eri kielillä. Ohjeistuksesta tiedotetaan myös sivuilla www.toitasuomesta.fi

Suorat lennot ovat turvallisin reitti. Töitä Suomesta Oy:n järjestämillä tilauslennoilla tulijoiden tulee osoittaa lennolle tullessaan todistus negatiivisesta koronatestistä (PCR- tai antigeenitesti), joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen maahantuloa tai todistus siitä, että on sairastanut koronavirustaudin alle 6 kuukautta aiemmin. Tulijat ohjataan Helsinki-Vantaan lentoasemalla terveystarkastukseen ja koronatestiin. Tulijoita ollaan koordinoidusti vastassa sovitulla parkkialueella, ja työntekijät matkaavat tiloille työnantajien järjestämillä kyydeillä. 

Työntekijän on oltava 14 vrk karanteenissa ennen kuin hän saa aloittaa työt tilalla. 14 vrk karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta: ensimmäinen testi tehdään rajalla heti Suomeen saapumisen jälkeen, toinen aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien tulos on negatiivinen, voidaan karanteeni lopettaa tässä vaiheessa ja työntekijä saa aloittaa työt tilalla.

Työntekijöiden tarve kiihtyy kohti kesää

Kausityöntekijöiden saaminen Suomeen on melko hyvässä mallissa. Käytännössä tarvetta on tällä hetkellä (4/2021) lounaisessa Suomessa, jossa viljely on jo alkanut. Työvoimatarve siirtyy muualle maahan ja on suurimmillaan marjanpoiminta-aikaan Pohjois-Savossa.  

Töitä Suomesta Oy:n lennot tuovat säännöllisesti työntekijöitä Ukrainasta Suomeen. Ensimmäinen lento maaliskuun lopussa toi yhteensä 160 työntekijää, jotka sijoittuivat eri puolille Suomea. Viime vuonna Töitä Suomesta Oy:n lentojen kautta tuli maahan 3 000 kausityöntekijää eikä joukossa ollut yhtään tautitapausta.  

Kiitos kuuluu Suomen hallitukselle, joka sallii järjestelyt koronaturvallisesti. Haasteita tuo se, jos tautitilanne kovasti muuttuu Ukrainassa tai Suomessa. Työnantajien on hyvä tehdä varasuunnitelmia. Töitä Suomesta Oy etsii tiloille myös suomalaisia työntekijöitä.

Tiedotamme kausityövoimatilanteesta tiloja aktiivisesti eri kanavissa sekä teemme yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Lisäksi maahantuloon liittyvistä asioista voi kysyä työnantajille suunnatusta neuvontapalvelusta. Palvelut ovat avoimia kaikille. 

Töitä Suomesta Oy on MTK:n, ProAgria Keskusten Liiton sekä Suomen Kylien omistaja yhtiö. Yhtiön tavoitteena on auttaa sekä akuutissa tilanteessa että pitkällä tähtäimellä maaseudun työnantajia työvoimatarpeissa. 

Tänä ja ensi kautena työnantajien apuna on yhtiön palveluiden lisäksi MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n yhteinen hanke, MY-kausi -hanke. Hankkeen rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 

Lisätiedot


Tietoa työnantajille sekä kausitöistä kiinnostuneille työnhakijoille:
www.toitasuomesta.fi 

Viranomaisohjeistusta kausityövoiman maahantuloon liittyen: 
https://mmm.fi/fi/korona 

Maahanmuuttoviraston tietopankki kausityöstä ja tilastoja työluvista:
https://migri.fi/tietopankki/kausityo

 

Yleistietoa alkutuotannon kausitöistä

Kausityöllä tarkoitetaan maatalouden sekä matkailun alalla tehtävää työtä, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina, esimerkiksi vihannesten viljelyä ja korjuuta sekä puuntaimien istutusta. 
 
Työnkuvat ja työvoiman tarve vaihtelevat maataloudessa tuotantosuunnittain ja vuodenajan mukaan. Esimerkiksi avomaanmansikanviljelyssä alkukeväästä istutetaan ja  kesällä poimitaan, pakataan ja myydään kesän marjat. Syksyllä poimitaan vielä myöhäislajikkeita ja tehdään tulevan vuoden valmistelutyöt. Tunnelimansikan kasvatus pidentää kautta molemmista päistä. Syksyllä työllistää myös juuresten nosto, myyntikuntoon valmistus ja pakkaus. Työtä riittää osalla alueista ja tuotantosuunnista riippuen vuoden loppuun asti. 

Kausityön luonne asettaa vaatimuksia työntekijöille 

Kasvien istutus ja sadonkorjuu vaativat tarkkuutta ja sorminäppäryyttä sekä fyysistä jaksavuutta. Osa kausitöistä tehdään koneellisesti. Sää vaikuttaa sadon kypsymiseen ja sadonkorjuutöiden aloitukseen, mikä vaihtelee myös alueittain. Sää ja sadon kypsyminen säätelevät kausityöntekijän työpäivien kulkua. Sään vaihtelun vuoksi töitä ei ole aina tasaisesti. Kausityöt vaativat sitoutumista ja joustavuutta. 

Kausityöntekijät tulevat perinteisesti pitkälti ulkomailta kuten Ukrainasta ja Venäjältä. Osa tekijöistä tulee esimerkiksi Vietnamista ja Thaimaasta sekä jonkin verran Euroopan maista.  Kausityöntekijäksi kausityötodistuksella, -viisumilla tai kausityöoleskeluluvalla Suomeen tulevan työntekijän työnantaja takaa toimeentulon työntekijälle. Kausityöt kuuluvat pääosin maaseututoimialojen työehtosopimuksen alaisuuteen. 
 


aiheet: maatalous, viljely, sadonkorjuu, korona, kausityövoima, työvoima, kausityö, työllisyys, työ, työttömyys