null Maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee kaavoitusta ja rakentamista

Artikkeli – Maankäyttö

Maankäyttö- ja rakennuslaki sääntelee kaavoitusta ja rakentamista

20.10.2017

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää kaavoitusta, rakentamista ja siihen liittyiä lupia koskevat perussäännökset.

 

Kaavoitus vaikuttaa merkittävästi maanomistajan oikeuteen käyttää maataan eri tarkoituksiin. Jos maillesi aletaan tehdä maakunta-, yleis- tai asemakaavaa, seuraa tarkkaan kaavan laadintaa ja vaikuta sen sisältöön jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. 

Kaavat on laadittava vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa ja kaavoituksesta on tiedotettava avoimesti. Kaavoitus tulee järjestää siten, että osallisille luodaan todelliset edellytykset osallistua kaavoitukseen, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

Esimerkiksi maakuntakaavan valmistelu voi tuntua kaukaiselta asialta, mutta kaavamerkinnät ja niiden sisältö voivat ratkaisevasti muuttaa maittesi käyttöä tulevaisuudessa.

Rakentamisen ohjauksella pyritään lain mukaan aikaansaamaan muun muassa käyttäjien tarpeita palveleva, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Kaavoituksella on kuitenkin entistä suurempi merkitys rakentamistoiminnan ulkopuolella. Kaavoilla halutaan tuottaa informaatiota ja ohjailla toimintaa ja maankäyttöä myös rakennettujen alueiden ulkopuolella. Maa- ja metsätalouselinkeinojen toiminta sijoittuu pääasiassa rakennetun ympäristön ulkopuolelle, joten maanomistajien on syytä kiinnittää erityistä huomiota kaava-alueiden rajauksiin, määräyksiin ja toimenpiderajoituksiin. 


aiheet: maankäyttö

Suositellut artikkelit

- Kaavoittaja on liian usein metsänomistajan kukkarolla , totesi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puheessaan Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan metsäiltamissa.

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksista. Muutoksilla parannetaan merkittävästi maanomistajan oikeusturvaa rajaamalla maisematyölupavelvoitetta...