null MTK vaatii kaavoitukseen selkeyttä metsätalouden osalta

Tiedote – Maankäyttö

MTK vaatii kaavoitukseen selkeyttä metsätalouden osalta

31.8.2018

- Kaavoittaja on liian usein metsänomistajan kukkarolla , totesi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puheessaan Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan metsäiltamissa.

Tiirolan mukaan metsänomistajan omaisuudensuojaa on pikkuhiljaa murennettu sekä maakuntakaavojen että kuntien yleiskaavojen rajoittavilla merkinnöillä erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä.

Sipilän hallitusta Tiirola kiitteli siitä, että se poisti maisematyöluvan uusien yleiskaavojen maa- ja metsäalueiden keinovalikoimasta. Vaikutukset tosin näkyvät hitaasti, koska kaavoja päivitetään verkkaisesti

MTK:ssa ja metsänhoitoyhdistyksissä ollaan tyytyväisiä myös siihen, että Ympäristöministeriössä on vihdoin käynnistetty mittava 3,5 vuotinen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus.

Kaavamääräyksistä ei saa tulla epäselviä, muiden lakien kanssa päällekkäisiä tai ristiriitaisia vaatimuksia maanomistajalle. - Metsälaki ja luonnonsuojelulaki jo määrittelevät metsien käsittelyn kestävyyden, joten tähän ei MRL:n tulisi puuttua, vaan keskittyä lähinnä alueen käyttötarkoituksen määrittelyyn, Tiirola sanoi.

- Selkeintä olisi, jos laissa säädetään, että metsien kaavamääräyksiä toteutetaan vain viranomaispäätösten kautta. Jos maanomistajalle tulee velvollisuus ottaa kaava huomioon, tästä aiheutuva haitta tulee korvata, muistutti Tiirola. Tiirola parantaisi myös maanomistajien osallistamista. - Se, että kaavoittaja ei ota yhteyttä maanomistajaan, vaan asiasta ilmoitellaan kunnan ilmoitustaululla, ei ole nykyaikaa, Tiirola huomautti.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK neuvovat jäseniään kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja antavat lausuntoja kaavaehdotuksista ja MTK on mukana lakiuudistuksen alueidenkäytön suunnittelua koskevassa valmistelujaostossa.

 

 

Lisätietoja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puh. 044 538 4280


Suositellut artikkelit

Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää kaavoitusta, rakentamista ja siihen liittyiä lupia koskevat perussäännökset.