Takaisin EU-komission tutkimus: EU:n vapaakauppasopimuksista hyvin vähän hyötyä maataloudelle - useat sektorit haavoittuvaisia

Uutinen – Kansainvälinen toiminta

EU-komission tutkimus: EU:n vapaakauppasopimuksista hyvin vähän hyötyä maataloudelle - useat sektorit haavoittuvaisia

23.02.2024

EU-komission vaikutustutkimus selvitti  kymmenen joko käynnissä olevan tai toimeenpanoa vaille valmiin EU:n vapaakauppasopimuksen hyötyjä maataloudelle. Niitä löytyi hyvin vähän. Sen sijaan selvitys osoitti sopimusten riskit haavoittuvimmille tuotannonaloille. Erityisesti lihasektori on huolissaan varsinkin Mercosur-sopimuksen vaikutuksista alalle.

Euroopan komission tutkimusyksikkö julkaisi eilen 22.2.2024 kauan odotetun tutkimuksen tulevien kauppasopimusten kumulatiivisista taloudellisista vaikutuksista EU:n maatalouteen.

- Tutkimus ei tuo suuria uutisia, päinvastoin sen mukaan EU-alueen vienti voisi uusien vapaakauppasopimusten ansiosta parantua kokonaisuutenaan vain vähän. Tutkimus osoittaa, että huolemme erityisesti Mercosur-kaupan mahdollisen vapauttamisen vaikutuksista herkille tuotantosektoreillemme, kuten lihantuotantoon, ovat olleet aiheellisia, sanoo MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Juha Ruippo.

Tutkimus tarjoaa tieteellisiä perusteita tuleville EU-päätöksille kahdenvälisistä kauppasopimuksista. Tutkimukseen on avioitu vapaakauppasopimukset Australian, Chilen, Intian, Indonesian, Malesian ja Mercosurin (Argentiina, Brasilia, Paraguay  ja Uruguay), Meksikon, Uudel-Seelannin, Filippiinien ja Thaimaan kanssa.

Tutkimus ei sisällä arviota EU:n Yhdistyneiden kuningaskuntien kanssa valmistelemasta sopimuksesta.

Maataloustuottaja- ja osuustoimintajärjestöjen EU-kattojärjestö Copa-Gogeca kommentoi tutkimustuloksia tiedotteessaan 22.2. näin:

  • Mahdollisuudet EU:n maatalousviennin kasvuun ovat edelleen melko rajalliset – vain 3,1 miljardia euroa (1,6 %) varovaisessa skenaariossa ja 4,4 miljardia euroa (2,3 %) kunnianhimoisessa skenaariossa. Kasvumahdollisuudet rajoittuvat edelleen suurelta osin jalostettuihin lisäarvotuotteisiin. Viljelijöille asti kohdistuvia lisähyötyjä on sopimuksita tarjolla niukasti. 

  • Tutkimus vahvistaa entisestään EU:n herkkien alojen, kuten naudanlihan, lampaanlihan, siipikarjan, sokerin ja riisin, jo ennestään syvää huolta. Kaikilla näillä aloilla on keskeinen rooli Euroopan maaseutualueiden paikallistaloudessa, samalla kun tuottajien on selviydyttävä lisääntyvistä tuotantostandardeista. Erityinen huoli liittyy Mercosur-neuvotteluihin, mutta myös tulevista Thaimaan ja Intian kanssa neuvoteltaviiin sopimuksiin. 

  • Tutkimuksen luvut vahvistavat myös selvästi Copan ja Cogecan tiukkaa ja kriittistä kantaa Mercosur-sopimusta vastaan sen nykyisessä muodossa. Maatalouden kauppataseemme ei ole tasapainossa, ja tutkimus osoittaa selvästi, että suurin EE- tuonnin arvon nousu johtuisi Mercosur-maista, myös muiden kauppakumppaneiden kustannuksella. 

  • Tutkimuksessa käsitellään Ukrainan kanssa käytävän kaupan vapauttamista kahden vuoden "väliaikaisten" toimenpiteiden aikana. Valitettavasti se perustaa ennusteensa vain siihen, mitä DCFTA (EU-Ukraina vapaakauppasopimus) kattaa. Kukaan, ei komissiossa, Ukrainassa tai edes tuottajamme, näe sitä realistisena lähtökohtana tulevaisuuden arvioinnissa. 

  • Mitä tulee arviointiin Yhdistyneen kuningaskunnan uuden kauppaohjelman vaikutuksista EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppasuhteisiin, tulos vahvistaa eurooppalaisten tuottajiemme kasvavan huolen. Vaikka EU menettää yhä useammin monien tuotteidemme pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, EU tulee myös todennäköisesti todistamaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan vienti lisääntyy jo ennestään herkkien hyödykkeiden, kuten naudan- ja lampaanlihan, osalta. 

 Juha Ruippo

johtaja, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet

kauppapolitiikka, kehitysyhteistyö, EU-asioiden koordinaatio Suomessa: EU:n budjetti, kestävä rahoitus, pohjoismainen viljelijäyhteistyö (NBC), World Farmers' Organisation (WFO), FAO, AgriCord, Food Systems Summit

+358 20 413 2341

+358 40 55 33 232

aiheet: mtk, eu-komissio, selvitys, vapaakauppasopimukset