null Päivitetty Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje julkaistu

Uutinen – Kotieläimet ja maito

Päivitetty Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje julkaistu

17.6.2021

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2010 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen. Tämän jälkeen on tapahtunut muutoksia mm. lainsäädännössä ja tuotantoon liittyvissä käytännöissä. Nyt ohje on päivitetty ja julkaistu: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje.

Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu ympäristö-, lupa- ja valvontaviranomaisten käyttöön, mutta se tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa myös toiminnanharjoittajille. Ohjeella pyritään edistämään, että kotieläintaloutta koskevat valtakunnalliset ympäristönsuojelun tavoitteet saavutetaan yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. Ohje ei ole kuitenkaan viranomaisia tai toiminnanharjoittajia sitova.

Ohje sisältää tietoa kotieläintilojen toimintaan sovellettavasta lainsäädännöstä, suosituksia sekä soveltamisohjeita. Lisäksi kuvataan hyvä kotieläintalouden ympäristönsuojelutaso ja se on laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteille.
 

Maatilan kemikaalien käsittely ja varastointi

 

Ympäristöministeriö julkaisi alkuvuonna toisenkin ohjeen maatiloihin liittyen ”Maatilojen kemikaalien käsittely ja varastointi: Ohje ympäristönsuojeluviranomaiselle”. Myös tämän ohje on tarkoitettu ensisijaisesti valtion ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten käyttöön ympäristönsuojelulain mukaisessa päätöksenteossa ja valvonnassa, mutta se palvelee myös toiminnanharjoittajia ja muita toimijoita.Airi Kulmala

asiantuntija

maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, eläinsuojien ympäristöluvat ja ilmoitusmenettely, ravinteiden kierrätys, BFFE, yleiset maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelukysymykset

+358400 755 454