Takaisin Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022-2023

Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022-2023

25.05.2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää kohteliaimmin seuraavaa. 

MTK pitää hyvänä, että tukikelpoisten maitotuotteiden valikoima on monipuolinen. Kulutustottumukset  vaihtelevat yhä enemmän, jolloin on hyvä, että myös koulujakelutuen piirissä olevien maitotuotteiden valikoima on mahdollisimman laaja. Harmittavaa kuitenkin on, että yhden prosentin verran rasvaa sisältävät maidot ja piimät eivät tuen piiriin kuulu. MTK:n näkemys on, että tukea tulisi maksaa rasvattomien maitotuotteiden lisäksi ainakin yhden prosentin verran rasvaa sisältäville maitotuotteille. Prosentin verran rasvaa sisältävien maitotuotteiden lisäämistä tuen piiriin voidaan perustella D-vitamiinin saannilla. Maitorasvan rakenne edistää rasvaliukoisten vitamiinien imeytymistä. Valinnan mahdollisuutta lisäämällä tuettaisiin myös kouluruokasuositusten mukaisen täysipainoisen ateriakokonaisuuden toteutumista mahdollisimman monen kohdalla.

Juustojen laajan tuotevalikoiman hyödyntäminen ei ole asetuksen suola- ja rasvapitoisuuksien rajoittamisen ja tuore- ja sulatejuuston ulosrajaamisen myötä mahdollista. 

Ehdotuksen pykälässä 4 säädetään tukikelpoisista hedelmistä ja vihanneksista. MTK ry ehdottaa, että vihannesten listaan lisätään nauris ja paprika jo listattujen lisäksi. Naurista ja paprikaa on kotimaisena hyvin saatavilla syyslukukaudella koko Suomessa. Nämä ovat maultaan ja rakenteeltaan helppokäyttöisiä ja raakanakin maistuvia, välipaloiksi soveltuvia vihanneksia. Laajempi valikoima tuotteita lisää kasvisten tunnettuutta  ja valinnanvaraa sekä tuen käyttömahdollisuuksia.

Koulujakelutuen määrästä säädetään pykälässä 7. Nyt esityksenä tuen määräksi ovat samat tukitasot kuin  lukuvuonna 2020–2021. Maatalouden tuotantokustannusten nousu on ollut kuluvan vuoden aikana hyvin  rajua, mikä on johtamassa ruuan hinnan nousuun. MTK katsoo, että tässä merkittävästi muuttuneessa tilanteessa olisi tarpeen tarkastella koulujakelutuen määrän nostomahdollisuuksia. Koulujakelutukea käytettiin lukuvuonna 2020–2021 maitotuotteille 2 690 468 euroa ja hedelmille ja vihanneksille 811 805 euroa. Lukuvuodeksi 2022–2023 ehdotettu määräraha on maitotuotteille 3 424 289 ja hedelmille ja vihanneksille 1 427 447. MTK katsoo, että on tärkeää hyödyntää määräraha mahdollisimman täysimääräisesti kustannusten noustua myös ruokapalveluita tuottaville tahoille. 

Maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuki on MTK ry:n mielestä hyvä ja arvokas. MTK ry toivoo ja esittää, että tuen käyttömahdollisuuksista viestittäisiin laajemmin potentiaalisille tuen hakijoille, ja esimerkiksi hyviä käytänteitä jaettaisiin avoimesti ja koulujen käyttöön sopivia, tuen piiriin kuuluvia tuotteita kehitettäisiin edelleen. MTK ry esittää myös tuen hakuprosessiin kannustamista ja mahdollista opastusta.

Helsingissä 25.5.2022

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Maitoasiemies Marjukka Mattio 
Kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen 
Ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen