Takaisin Kysely uudistetun elintarvikemarkkinalain säännösten ymmärrettävyydestä

Uutinen

Kysely uudistetun elintarvikemarkkinalain säännösten ymmärrettävyydestä

08.04.2021

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto selvittää marraskuussa 2021 voimaan tulevan, uudistetun elintarvikemarkkinalain ymmärrettävyyttä. Elintarvikeketjun toimijoille kohdistetun kyselyn avulla selvitetään kuinka selkeitä kauppatapoja käsittelevät säännökset ovat.

Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta ja heikommassa asemassa olevan sopijaosapuolen asemaa elintarvikeketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla käytävän kaupan ehtoja ja pelisääntöjä pyritään tarkentamaan.

Kyselyyn vastaaminen sujuu 10-15 minuutissa. Kyselyn tulosten perusteella elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa arvioidaan tarvetta antaa elintarvikemarkkinalakia selventävää ohjeistusta aiheet: elintarvikemarkkinalaki