Takaisin Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

27.07.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Säädösesityksen tausta ja tavoitteet


Esitys kytkeytyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen elinvoimainen Suomi, jonka yhtenä tavoitteena on vähäpäästöinen liikenne sekä automaation ja digitalisaation edistäminen. Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan 2030 mennessä.

Esityksellä ehdotetaan muutettavan useita lakeja. Päästömanipulaatioon liittyvän sääntelyn tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä kieltämällä ja sanktioimalla ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti, käyttö ja asentaminen. Tavoitteena on myös edistää tieliikenteen automaatiokokeiluja. Lisäksi tavoitteena on sallia laajemmin ajoneuvojen käyttövoimien muutokset, joka liittyy hallitusohjelman kirjaukseen traktoreiden kaasukonversioista. Tavoitteena on, että lait tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

 

MTK:n lausunto (annettu lausuntopalvelussa)


Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto ja esittää seuraavaa.

MTK katsoo, että hallituksen esitys on kannatettava.

MTK pitää erityisen tarpeellisena muutosta, jolla mahdollistetaan käyttövoimien muutokset kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Esityksen mukaan käyttövoiman saisi muuttaa, vaikka ajoneuvo ei muutoksen jälkeen täytä ajoneuvolain kaikkia ympäristöominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, mikäli ajoneuvon käytöstä aiheutuva ympäristökuormitus muutoksen jälkeen on kokonaisuutena pienempi kuin ennen muutosta. Esitys on kannatettava ja se mahdollistaisi jatkossa uusiutuvista raaka-aineista peräisin olevan polttoaineen, esimerkiksi biokaasun, aiempaa laajemman hyödyntämisen. Esitys tukee siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja edistää maamme energia- omavaraisuutta.

Jyrki Wallin
Toiminnanjohtaja

Markus Lassheikki
Kehitysjohtaja