Takaisin Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023-2027

14.03.2023

Maa- ja metsätalousministeriö

MTK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa:Yleistä


Maaseudun yritystuet ovat merkittävä osa maaseudun kehittämisen kokonaisuutta Suomessa. Maaseudun yritystukia on viime ohjelmakaudella myönnetty keskimäärin noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Suomen CAP-suunnitelman mukaisesti käynnistyneellä ohjelmakaudella maaseudun yritystukiin on käytettävissä jotakuinkin sama määrä rahoitusta. On tärkeää, että 1.1.2023 käynnistyneen uuden yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskauden maaseudun yritystukiin liittyvät järjestelmät saadaan nopeasti toimimaan, rahoitushaku avattua sekä tukipäätökset tehtyä ilman viiveitä. Myös uuden ohjelmakauden maaseudun yritystukiin liittyvä tiedottaminen ja viestintä on tärkeää. Maa- ja metsätalousministeriön tulee panostaa siihen, että potentiaaliset tuensaajat ovat selvillä järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista yritystoiminnan edistämiseen maaseudulla. Olennainen muutos edelliseen ohjelmakauteen on se, että tukea voidaan myöntää jatkossa ainoastaan maaseutualueilla. Aiemmin maatilojen toiminnan monipuolistamista sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä voitiin tukea koko Manner-Suomessa. Jatkossa osa aiemmista potentiaalisista tuensaajista saattaa jäädä maaseudun yritystuen ulkopuolelle. On tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa muuttuneesta tilanteesta. Keskeisimmistä maaseudun yritystukiin liittyvistä asioista on jo säädetty EU-tason CAP-lainsäädännössä sekä maaseudun yritystuista annetussa kehittämistukilaissa. MTK:lla ei ole tässä vaiheessa merkittävää huomautettavaa lausunnolla olevaan asetusluonnokseen. MTK esittää seuraavia huomiota asiaan liittyen:


Yksityiskohtaisempia kommentteja


MTK pitää erittäin myönteisenä 17 §:ssä säädettyä maatalousalan kokeiluun myönnettävää käynnistystukea. Järjestelmälle, joka kannustaa kokeilevaan maataloustoimintaan, uusien liikeideoiden testaamiseen, joka mahdollistaa esimerkiksi erikoiskasvien viljelyn aloittamisen ja testaamisen kokeilun on ollut Suomessa tarvetta. Myös 13 §:ssä säädetty tuki uuden yritystoiminnan kokeiluun on kannatettava asia.

MTK pitää tärkeänä myös 36–38 §:n säännöksiä uusiutuvan energian investointeihin liittyvistä tuista. Erityisesti biokaasun tuotantoon ja jakelun harjoittamisen edistämiseen liittyvät linjaukset ovat oikeita ja edistävät vihreää siirtymää maaseudulla. On tärkeää, että tähän varataan myös riittävästi määrärahoja.

Päivi Nerg
Elinvoimajohtaja

Simo Tiainen
Johtaja


aiheet: mtk, lausunto, yritystuet