Takaisin Lausunto ja kuuleminen: EU-parlamentin ja neuvoston asetuksesta tietyillä genomitekniikoilla tuotetuista kasveista ja niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista (U49/2023)

Lausunto

Lausunto ja kuuleminen: EU-parlamentin ja neuvoston asetuksesta tietyillä genomitekniikoilla tuotetuista kasveista ja niistä saatavista elintarvikkeista ja rehuista (U49/2023)

04.10.2023

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK ry) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sekä osallistua kuulemiseen, EU:n esityksestä, tietyillä genomitekniikoilla (NGT) tuotetuista kasveista. MTK näkee tämän tärkeänä osana EU:n pellolta pöytään strategian toteuttamista tukevaa lainsäädäntöä. Samalla varmistetaan myös Suomen pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvien viljelykasvien kustannustehokas ja ilmastoon soveltuva jalostus. MTK pitää ehdotusta hyvänä ja tasapinoisena mutta haluaa nostaa seuraavat asiat esille: 

  • Viljelijöillä / alkutuottajilla tulee olla mahdollisuus itse valita mitä lajiketta viljelee ja saada tietoa julkisesta lajikeluettelosta miten kyseinen lajike on jalostettu sekä mihin NGT-ryhmään lajike kuuluu (NGT 1 / NGT 2), jotta he voivat tehdä tietoisen päätöksen. 

  • Yksittäinen jäsenmaa ei voisi kieltää täysin uusien (NGT) lajikkeiden viljelyä taikka markkinointia yksipuolisesti, sillä tämä ei tukisi yhteismarkkina periaatetta. Tämä on MTK:n mielestä tärkeä asia asetuksen toimeenpanon kannalta. 

  • NGT 1 kasvien kohdalla olisi myös otettava huomioon muuttuvan ilmaston sekä markkinoiden ja lainsäädännön mukana tuomat haasteet luomuviljelylle ja jättää näiden lajikkeiden mahdollinen käyttö tulevaisuudessa mahdolliseksi luomulainsäädännön uudistamisen kautta, eikä sulkea ovea kahden lainsäädännön kautta.  

  • Antaa kilpailukykyinen mahdollisuus kotimaiselle kasvinjalostukselle ilman lisääntyvää byrokratiaa. 

  • Varmistaa kilpailukykyisen ja kannattavan alkutuotannon jatkuminen Suomessa ilman ylimääräisten kustannusten syntyä lisääntyneen byrokratian kautta. 
     

MTK katsoo, että ehdotus on tasapainoinen ja ottaa huomioon Suomen alkutuotannolle tärkeimmät asiakokonaisuudet ja antaa sille tukensa. 

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry 

Max Schulman
vilja-asiamies